Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vedalaşma Hakkına Çifte Standart: Hükümlü Sami Özbil'e Ölüm Döşeğindeki Babasıyla Vedalaşma Hakkı Tanınmadı

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanuna göre, tutuklu ve hükümlülerin, yakınlarının cenaze törenlerine katılma hakkı bulunuyor. Yasa, yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması durumunda da hasta ziyareti için izin hakkı tanıyor. Ancak, söz konusu yasanın uygulanması konusunda tam bir çifte standart yaşanıyor.