'Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu' Kuruldu

Cuma, 8 Şubat, 2019
İTO, TİHV, SES ve İHD yaptıkları ortak basın toplantısında 'Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu' kurduklarını açıkladı: "Hukuksuzluk ve adaletsizliğin yarattığı çözümsüzlük duygusu mahpuslarda açlık grevi yapanların sayısını artıracaktır."