'Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu' Kuruldu

İTO, TİHV, SES ve İHD yaptıkları ortak basın toplantısında 'Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu' kurduklarını açıkladı: "Hukuksuzluk ve adaletsizliğin yarattığı çözümsüzlük duygusu mahpuslarda açlık grevi yapanların sayısını artıracaktır."