Adalet ve vicdan; asık suratlı, geçimsiz, huysuz ve kimseye gülümsemiyor, kimseyi güldürmüyor…

Adalet ve vicdan; asık suratlı, geçimsiz, huysuz ve kimseye gülümsemiyor, kimseyi güldürmüyor… Üstelik pis pis sırıtıyor! Adalete benzeyen insanlar çoğaldı. Kanun yoksa kanun yap, yaptığın kanun veya maddeleri iptal edilirse kanun değiştir Mahkeme azsa mahkeme kur, mahkemeleri çoğalt…Hâkim, savcı sayısı az gelirse artırmanın yolunu bul, hemen mahkeme kürsüsüne çıkar… Bol mahkûmiyet kararı versinler; farklı farklı cezalar, farklı farklı mahkemelerde kesinleşsin.Avukatları mahkeme salonlarından at, tutukla, cezalandır, mahkûm et, savunmayı yok say…Herkesi içeri tık, bol bol adaletten bahset, vicdanları kanat, ama aldırma nutuk at. Cezaevleri dolarsa, az gelirse eğer; tarlaları kamulaştır, hapishane inşa et…Mümkün olduğunca insan haklarından bahset, bahset, bahset ve hemen ardından ihlal et...

İşte adalet, işte demokrasi, işte çoğulculuk.

***

Ki̇m Mahkumi̇yet Versi̇n; Mahkeme mi̇, İsti̇naf mı?
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ilk defa verildiği için iki yıllık hapis cezasının temyize tabi olmasıyla ilk derece mahkemesinin verdiği beş yılın altındaki cezaların temyize tabi olmaması eşitlik hakkının açık ihlali olmuyor mu?