Artan Hak İhlalleri ve Hapishane Gerçeği

Fransa’da hapishanelerde artan keyfi uygulamalara karşı aileler ve mahpuslar hapishane sendikası kuruldu. Hapishanelerde artan hak ihlalleri ve keyfi tutumlar göz önüne alındığında ülkemizde de benzer bir sendikalaşma sürecinin örülmesi önemli görünüyor.

İlişkili İçerik