Avukat Evrim Deniz Karatana İle “Cam Fanus” Görüş Yeri Üzerine Röportaj

F Tipi Hücreleri de Cam Fanuslarınızı da Özgür Tutsaklar Direnişleriyle Yıkıyor!

Ezilenlerin mücadelesi egemenlerce hep katliamlar ve tutsaklıkla bastırılmaya çalışılmıştır. Dünya devrimcileri ise kendi koşullarına göre yeni direnişler yaratarak hapishaneleri de bir direniş mevziisi haline getirmiştir.

Türkiye’deki devrimci mücadele açısından da Özgür Tutsaklık geleneğiyle şekillenen 84, 96 ve 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu direnişi hapishaneleri birer “ceza evi” olmaktan çıkarıp birer direniş odağı haline getirmiştir. Şimdi de AKP iktidarı Özgür Tutsakları yeni bir saldırıyla yıldırmaya, vazgeçirmeye çalışıyor. Halkın Avukatlarından Evrim Deniz Karatana avukat görüşme yerlerinin camlarla çevrilip, savunma hakkının engellenmesiyle şekillenen bu uygulamaya karşı başlatılan direnişin tutsakların her an göz hapsinde tutulmaya ve tecrite karşı başlatıldığını aktardı.

1- F Tiplerinde tutsaklarla avukat görüş yerine camlı bölme yapıldığını öğrendik... Bize bu uygulamadan bahseder misiniz? (nasıl bir camlı bölme ayrıntılı tarif ederek okuyanların kafasında canlanmasını sağlayalım...)

Evet, yaklaşık 4 ay önce bütün F Tipi Hapishanelerde eski avukat görüş yerleri yıkılarak yerine üç ya da dört tarafı cam olan avukat görüş yerleri yapıldı. Hapishanelere göre ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Hapishanenin ana maltasına bakan yere kurulmuş olan bu avukat görüş yerlerinin 4 tarafı cam ve her an her yerden izlenebiliyorsunuz. Maltanın sağ ve sol tarafına sırayla yapılmış 2 ya da 3 avukat görüş yeri oluyor(hapishaneye göre değişkenlik gösteriyor). Koridorun ortasında duran gardiyanlar aynı anda 6 görüş yerini, 6 avukatı, 6 müvekkilini bir arada izleyebiliyor...

Müvekkillerimizle görüşürken bizi her an göz hapsinde tutuyorlar. Akvaryum‘da gibiyiz. Her yerden görülebiliyoruz ve bir anda çevremizde 10'a yakın gardiyan birikebiliyor. Cam olmasının yalnızca her yerden görülmek gibi bir etkisi yok. Aynı zamanda ses de geçiriyor bu görüş yerleri.

2- Bu uygulama ile amaçlanan nedir?

Avukat görüş yerlerini F tipi hapishanelerde uygulanan tecrit politikasından ayrı düşünmek mümkün değil. Hem havalandırmalara takılan kameralar hem avukat görüş yerlerinin görüntü ve ses düzeyinde şeffaflaştırılması birlikte düşünüldüğünde;  "Sizi her an gözetliyor ve dinliyoruz, özgürlüğünüzü kısıtladık ama bu yetmez! Sizi her dakika denetim altında tutarak daha da tecrit etmek istiyoruz" diyorlar aslına bakarsanız...

3- Bu uygulamanın hukuki, meşru dayanağı nedir? Siz ve tutsaklar buna neden karşı çıkıyorsunuz?

Bu uygulamanın hukuksal bir dayanağı yok. Avukat- müvekkil arasındaki sır yükümlüğünün ihlali niteliğindedir bu görüş yerleri. Avukat - müvekkil görüşmelerinin kimsenin duyamayacağı bir ortamda yapılması gerekmektedir. Bu uygulama avukat- müvekkil görüşmesinin gizliliğini ihlal etmekte ve müvekkillerimizin savunma hakkı kısıtlanmaktadır. Konuşulan her şey dışarıdan ve yan taraftaki avukat görüş odalarından rahatlıkla duyulabilmektedir. Bu durum hem Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu tarafından tespit edilmiş hem de Kandıra 1 No'lu F Tipi Hapishanesini ziyaret eden Kocaeli Barosu tarafından tutanak altına alınmıştır. Avukatların müvekkilleri ile görüşmeleri kesinlikle denetime tabi tutulamaz. Savunmaya ilişkin evraklarımız incelenemez, konuşmalarımız dinlemez. Bunların tamamı savunma hakkı kapsamındadır. Ancak "cam fanus" biçimindeki bu avukat görüş yerleri açıkça hem bizim sır saklama yükümlülüğümüzü hem de müvekkillerimizin savunma hakkını ihlal etmektedir. Bu nedenle kabul etmiyoruz.

4- Özgür Tutsaklar karar almışlar, camlı avukat görüş yerlerinde görüş yaptırılmaya devam edilirse camları kıracaklarmış. Bununla ilgili durum nedir?

Evet, müvekkillerimiz böyle bir karar aldıklarını bize de söylediler. Daha bu avukat görüş yerleri inşaat halindeyken, hem hapishane idaresine hem de Adalet Bakanlığı'na yazdıkları dilekçelerle cam fanusları kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Ancak hapishane idaresi yine de buralarda görüşmeye zorladı. İlk aşamada sloganlarla protesto ettiler ve görüşmeden çıktılar. Eğer bir an evvel bu avukat görüş yerlerinde değişiklik yapılmazsa camları kıracaklarını da açıkça hapishane idarelerine bildirdiler, katıldıkları duruşmalarda savunma haklarının kısıtlandığını belirterek camları kıracaklarını deklare ettiler. Hem bizim itiraz ve şikâyetlerimize hem müvekkillerimizin dilekçelerine rağmen hapishane idareleri buralarda görüş yaptırmakta ısrar etti.

Bunun üzerine, müvekkiller önce Kırıkkale F tipi Hapishanesinde, sonra Edirne F Tipi, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi ve Kandıra 1 No'lu F Tipi hapishanelerinde camları kırdılar. Camların kırılması nedeniyle müvekkillere hücre cezaları ve kamu malına zarar nedeniyle hapis cezaları veriliyor.  Bu arada müvekkillerin camlı görüş yerlerini protesto etmek için attıkları sloganlar sebebiyle de şimdiye kadar onlarca disiplin soruşturması açıldı.

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi hapishanesinde Şafak Yayla ile görüşmeye gittiğimizde, eski avukat görüş yerlerinde görüşmek istediğini ve cam fanusları kabul etmeyeceğini bildirdi ancak başka yer olmadığını istiyorsa orada görüşebileceğimizi söylediler. Bunun üzerine müvekkilimizin önceden bildirdiği şekliyle protesto hakkını kullanması üzerine bir anda gözümüzün önünde ondan fazla gardiyanın saldırısına uğradı. Durdurmak istediğimizde ise bize de müdahale ederek odanın bir köşesine sıkıştırdılar. Müvekkillerin camlı görüş yerlerinin protesto edeceğini bilmelerine rağmen orada görüştürme istekleri ise açıkça saldırının önünü açmak içindi.

Benzer şekilde Kandıra 1 No'lu F Tipi hapishanesinde de müvekkillerimiz saldırıya maruz kaldı.

5- Tutsak görüş yerlerinin camlarla bölünmesini siz avukatlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamaya karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Yukarıda da anlattığım gibi camlı görüş yerleri tecritin etkisini artırmanın bir yolu olarak kurgulanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ne müvekkillerimizin ne de bizim bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda hem hukuksal başvurularımız sürüyor hem de bir yandan meslektaşlarımızı ve halkımızı bilgilendirmeye ve bu uygulamaya karşı çıkmaya davet ediyoruz. Meslek örgütlerimizi savunma hakkının ihlali niteliğinde olan bu avukat görüş yerleri konusunda bilgilendirdik. Hukuksuzluğu tespit etmelerini ve uygulamanın kaldırılması için girişimlerde bulunmalarını talep ettik. Bizler de hukuka aykırı olarak düzenlenmiş avukat görüş yerlerinin kaldırılması için ve tabii her türlü tecrit uygulamasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: halkinsesitv.com