Balıkesir hapishanesine yolladığımız kitap ve dergiler ulaşmış