Cezaevi Alt Komisyonu, Ceyhan Cezaevi raporunu tamamladı

Meclis Cezaevi Alt Komisyonu, yaklaşık 7 ay sonra iki çocuk mahkumla ilgili tecavüz iddiasının yer aldığı Adana Ceyhan Cezaevi raporunu oyluyor.

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu 29 Mayıs tarihinde Adana Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin inceleme raporunu yaklaşık 7 ay sonra yarın yapacağı toplantıda oylamaya sunacak.

Kalabalık koğuş uyarısında bulunulan raporda, iki çocuk mahkum arasında yaşandığı iddia edilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran taciz-tecavüz olayıyla ilgili, “Cinsel taciz ve tecavüz olayının yaşanıp yaşanmadığı hususunda kesin bir kanaate ulaşılamamıştır” denildi. Konunun yargıda olduğu hatırlatması yapılarak, mahpus çocuklardan mağdur çocuğun tahliye edildiği, sanık çocuk mahpusun ise Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevkinin yapıldığı belirtildi. Cinsel taciz olaylarına karşı çocuk eğitim evlerinin sayısının bir an evvel artırılması gerektiği vurgulandı.

TBMM Cezaevi Alt Komisyon Başkanı AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu ile Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın 29.05.2014 tarihinde Adana Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde yaptığı incelemeye ilişkin raporun sonuç bölümü şöyle:

“Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ilk olarak 01.05.1988 tarihinde koğuş sisteminde hizmet vermek üzere açılmış olması, 2000 yılında koğuşların bölünerek oda sistemine geçilmiş olması ve 2008 yılında ise odaların bulunduğu koridorların sonuna 24 oda daha eklenmek suretiyle Kurumun kapasitesinin 668 e çıkarılmış olması nedeniyle tutuklu ve hükümlüler, yaşam koşullarını etkileyen olumsuz fiziki durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu şekildeki bir fiziksel yapılaşmanın, koğuşlardaki aşırı kalabalığın tetiklediği pek çok sorunun daha da derinleşmesine neden olduğu gözlenmiştir. Bazı koğuşlarda yer yatağı konulmak suretiyle uyku ve istirahat alanı olarak kullanılan koğuş üst katlarının dar olan ortak kullanım alanlarının daha da daraltılmasına neden olmuştur.

“SU KESİNTİLERİ VE TUVALET SORUNU VAR“

Yine Ceyhan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunun kapasite üstü tutuklu ve hükümlü barındırması nedeniyle mutfak ve mutfak ürünlerinin muhafaza edildiği soğuk hava deposu gibi yerlerin yetersiz kaldığı, bazı zamanlar da ise alt yapının yetersiz kalmasından dolayı su teminin aksadığı ve su kesintilerinin yaşandığı, kanalizasyonun ise tıkanma noktasına geldiği anlaşılmıştır.

İKİ ÇOCUK MAHKUM ARASINDA TECAVÜZ İDDİALARI

Çocuk koğuşunda kalan iki erkek çocuk mahpus arasında taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığı iddiası çok üzücü ve endişe verici bir durumdur. Cinsel taciz ve tecavüz genel olarak bir kişinin isteği dışında başka bir kişinin cinsel davranışlarına maruz kalmasıdır. Uzmanlarca cinsel taciz olaylarına maruz kalan çocuklarda ağır travmalar ve örselenmeler yaşandığı belirtilmektedir. Tacize uğrayan çocukların ileriki yaşantısında gerek sosyal gerekse cinsel yönden sorunlar ortaya çıktığı da vurgulanmaktadır. Bu bakımdan anılan iddiaların ciddi anlamda araştırılıp sonuçlandırılması için açılan idari ve adli soruşturmaların bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

TECAVÜZ OLAYINA İLİŞKİN KESİN BİR KANAATE ULAŞILAMADI

Genel olarak cinsel taciz ve tecavüz bir kişinin isteği dışında başka bir kişinin cinsel davranışlarına maruz kalmasıdır. Söz konusu erkek çocukların yaşlarının 16-17 olması, akran olmaları ve fiziksel olarak yetişkin birer birey görünümünde olduklarının müşahede edilmesi, bulundukları koğuşta kendilerinden başka 3 hükümlü veya tutuklu çocuğun bulunması, koğuş bahçesi ile koğuş ortak yaşam alanının kameralar tarafından 24 saat aralıksız izlenip kayıt altına alınması gibi durum ve şartlar ile iddia konusu olaya ilişkin kamera görüntüleri ve elde edilen diğer bulgular göz önünde bulundurulduğunda cinsel taciz ve tecavüz olayının yaşanıp yaşanmadığı hususunda kesin bir kanaate ulaşılamamıştır.

Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çocuk koğuşunda kalan iki erkek çocuk mahpus arasında taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığı iddiası hazırlık soruşturması açılmak suretiyle yargı mercilerinin görev alanına girmiştir. Bu itibarla Anayasanın 138’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Hiçbir organ, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmü uyarınca, söz konusu iddiaya ilişkin yargı mercilerince yapılacak yargılama sonucunun beklenmesinin uygun olacağı kanaati hasıl olmuştur.

“ÇOCUK EĞİTİM EVLERİ ÇOĞALMALI“

12-18 yaş gurubu arasında olup işlediği bir fiil sonucu hüküm giymiş olan çocukların yeniden eğitilerek suç ve suçun sonuçlarından arındırılıp iyi halli olarak topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla ülkemizde şu an için sadece İzmir ve Ankara illerinde bulunan Çocuk Eğitim Evlerinin sayısının bir an önce artırılması gerekmektedir. Eğitim Evlerinde barındırılan çocukların bireysel özellikleri, hayat şartları ve suç işleme nedenleri belirlenerek kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek kendileri ve toplumla barışık bir halde yaşayabilmelerine imkan tanıyacak durum ve şartlar Eğitim Evlerinde oluşturulmaktadır. Bu bakımdan 18 yaş altı çocuk hükümlülerin kendilerine mahsus olarak kurulan Çocuk Eğitim Evlerinde, tutukluluk veya hükümlülük sürelerini geçirmelerine imkan sağlanmalıdır. Çocuk Eğitim Evlerinin yaygınlaştırılması suretiyle çocuk cezaevlerinden gelen “dayak”, “cinsel taciz” gibi şikayetlerin son bulacağına inanılmaktadır.

“KOĞUŞLARA KLİMA KONULMALI“

Ceza infaz kurumlarında görüşülen tutuklu ve hükümlülerin kurum idarelerinin tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyet iletmemesi olumlu bir unsur olarak not edilmiştir. Diğer taraftan Ceyhan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kapasite fazlası tutuklu ve hükümlünün barındırılıyor olmasının getirdiği sorunlara bir kez daha işaret edilmesinde fayda görülmektedir.

Ülkemizin güney kesimlerinde özellikle yaz aylarında hem hava sıcaklığının yüksek seyretmesi hem de yüksek nem oranından dolayı mahpuslar koğuşlarında serin hava akımı oluşturmak amacıyla birden fazla pervane kullanmak zorunda kalmaktadır. Elektrik ile çalışan pervaneler koğuşları serinletmekte hem yetersiz kalmakta hem de koğuşta bir serinlik oluşturmak için birden fazla pervane kullanma ihtiyacı olduğu için çok fazla elektrik enerjisi harcanmaktadır. Bu bölgemizdeki iklim şartları göz önünde bulundurularak koğuşlarda fazla elektrik enerjisi tüketen, arzu edilen serinliği sağlayamayan ve koğuş içerisinde görüntü kirliliğine neden olan pervaneler yerine, gerektiğinde mahpusların kendi bütçelerinden temin edilecek klimaların kullanılmasına imkan sağlanması gerekmektedir.

Ceyhan Cezaevinde plan ve proje tadilatları sonucunda kapasite artırımı için çalışmalar yapılırken mahpuslar için futbol veya voleybol gibi sporların yapılmasına imkan sağlayacak açık veya kapalı bir spor salonu yapımı için bir plan ve programlama içerisinde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

“AĞIR KOKULAR RAHATSIZ EDİCİ“

Ceyhan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunun mutfağında pişen yemek ve kullanılan yağ gibi koku yapan malzemelerin kokusunun bazı zamanlarda mutfak bacasından koğuş bölgelerine yoğun olarak geldiği, aşırı ve sürekli kokunun mahpuslara rahatsızlık vermesinden dolayı bacaya filtre türü bir şey takılarak önlem alınması gerektiği düşünülmektedir.” (Ankara ZETE)

Kaynak: www.zete.com