Cezaevi devleti mi yaratılıyor?

Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel, Türkiye’nin insan hakları ihlalleri bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde en fazla mahkum olan ülke olduğunu belirterek, “Avrupa’da en fazla cezaevi nüfusuna sahip olan Türkiye’de cezaevi devleti mi yaratılıyor” diye sordu.

Başkent Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Sosyal Hizmet Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel, “Adli Sistemdeki Sosyal Hizmetlere Gerçekçi Yaklaşım” başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’nin 2005 yılında ciddi bir milat geçirdiğini belirten Yücel, “Türk ceza siyasetinde reform yapıldı. Ancak bunun adına reform değil, deform demek lazım. Yapa yapa cezaları ağırlaştırdılar” dedi.

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde nüfusa oranla en fazla cezaevi nüfusuna sahip ülke olduğuna dikkat çekti. Cezaevinin son çare olarak görülmesi gerektiğini belirten Yücel, herkesin cezaevine sokulmasını Avrupa cezaevi kurallarında yer alan insanca yaşam hakkının bir kenara atılması olarak değerlendirdi.

‘CEZAYI ARTTIRMAK SUÇU ÖNLEMEZ’

Öte yandan Hükümetin uyuşturucu maddelerle mücadele adına cezaları iki kat arttırmayı planladığını hatırlatan Yücel, bu kolaycı yaklaşımla suçların önlenemeyeceğini belirtti. Yücel, “Daha suç işlenmeden evvel tehlike arz eden potansiyel çocukları saptayıp onlara yönelik genel ve özel önleme tedbirleriyle bu davranışa gitmediğin zaman maalesef sonuç hüsran olur” dedi. (Ankara EVRENSEL)

Kaynak: www.evrensel.net

İlişkili İçerik