Cezaevleri Dolup Taşıyor: Tutuklu ve Hükümlülerin Sayısı 12 Yılda Yüzde 300 Arttı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yıllara Göre Mevcutları’na ilişkin rapor, cezaevlerinin son 12 yılda yüzde 300 dolma oranın daha da fazla dolduğunu gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, söz konusu rapora ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri verdi.

Bu raporun aynı zamanda toplumda artan suç oranının da bir yansıması olduğuna dikkat çeken Mahmut Tanal, “Ülkemizde önüne geçilemez bir suç artışı var iken, en çok işlenen suçlar arasında 'hırsızlık' başı çekiyor. Bu durum da ekonomik olarak Türkiye’nin göründüğü gibi güçlü olmadığının göstergesi. Hırsızlığı adam öldürme ve gasp suçları takip ediyor. Bu suçları işleyenlerin çoğu ilkokul mezunu ve altında eğitim almış şahıslar. Bu durum da eğitimsizliğin toplumun karşısına suç olarak çıktığı gerçeğini bir kez daha göstermektedir. Raporda şaşırtıcı olan ise çocuk suçluların en çok İç Anadolu Bölgesi’nde yer alması.” izahında bulundu.

SUÇLU SAYISININ 12 YILDA YÜZDE 300 ARTMASININ SEBEPLERİ NELER?

CHP’li Mahmut Tanal verdiği soru önergeleri ile üç farklı bakanlığa çeşitli sorular sordu. Tanal; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “2002 yılında 59,429 olan toplam hükümlü ve tutuklu sayısının 2014 yılının Ekim ayında aşağı yukarı yüzde 300'lük artış ile 152,335 olmasının temel sebepleri nelerdir?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya ise; “En çok çocuk hükümlünün İç Anadolu Bölgemizde olmasının temel sebepleri nelerdir? Bu temel soruna ilişkin Bakanlığınızca hangi önlemler alınmaktadır? Çocuklar ve yetişkinler tarafından en yaygın işlenen suçun hırsızlık olmasının sebepleri nelerdir? Hırsızlık suçu nedeni ile 2002 senesinden işbu önerge tarihine kadar kaç adet ihbar alınmıştır? Bu ihbarlardan kaç tanesinin faili bulunmuştur? Bu faillerin kaç tanesi tutuklanmış ve/veya hüküm giymiştir?” sorularını yöneltti.

EĞİTİM SEVİYESİNİ ARTTIRARAK SUÇ ORANINI AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPTINIZ MI?

Suçların işlenmesinde temel etkenin eğitimsizlik olduğunun altını çizen Tanal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya da“ Suçların çoğunun eğitim almamış şahıslar tarafından işlendiği göz önünde bulundurulacak olursa, eğitim seviyesinin düşük olması suç işleme potansiyelini artırmakta mıdır? Eğitimsiz şahısların suç işleme potansiyellerinin daha fazla olduğu sonucunu doğuran istatistikler doğrultusunda, eğitim seviyesinin artırılarak suç oranını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmakta mısınız? Ceza ve tevkifevlerinde yer alan eğitimsiz şahısların hükümlülük süreleri boyunca bu açıklarını gidermeleri adına herhangi bir çalışmanız mevcut mudur?” sorularını yöneltti.

Kaynak: www.baskahaber.org

İlişkili İçerik