Çocuk ve gençlere uygulanan işkence arttı

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) “Parmaklıklar Ardındaki Genç Hayatlar” adlı bir rapor yayınlayarak, tutuklu bulunan çocuk ve gençlerin sağlık ve insan hakları ihlallerini ortaya koydu.
(İleri - Haber Merkezi) İngiliz Tabipler Birliği (BMA) bugün yayınladığı “Parmaklıklar Ardındaki Genç Hayatlar” adlı raporu ile İngiltere’de tutuklu bulunan çocuk ve genç mahkumların sağlık ve insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi.

BMA’nın İngiliz Parlamentosuna sunduğu bu raporda sağlık görevlileri ve sağlık hizmetlerinin çocuk tutukluların iyilik halleri üzerindeki kritik role dikkat çekti.

Raporda çocuk ve gençlerin toplumun en kırılgan bireyleri olduğu ve yüksek düzey ve nitelikte sağlık hizmeti, sosyal ve duygusal destek ihtiyaçları olduğu hatırlatıldı. Çocuklar ve gençlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri başlar başlamaz ihtiyaçları olan sağlık hizmeti, sosyal ve duygusal desteğin daha da arttığı ve devletlerin tüm bunları eksiksiz olarak tamamlaması gerektiği vurgulandı. BMA’nın raporuna göre, her türlü güvenlik kaygısı bir yana, gözaltı ve tutuklu bulunan çocukların sağlıkları ve iyilik halleri merkezde tutulmalı.

BMA, resmi gözaltı yerlerinde çocuk ve gençlere uygulanan işkence ve kötü muamelenin arttığını bildirirken, çocukluk çağında özellikle de cinsel işkence ve kötü muameleye maruz kalmanın yaşamın ilerleyen yaşlarında fiziksel ve psikolojik hastalıklar ve belirgin derecede artan intihar eğilimi ile ilişkili olduğunu vurguluyor.

Kaynak: www.ilerihaber.org