Denizli T Tipi Hapishanede Hak ihlalleri ve Açlık Grevi hakkında Açıklama

BASINA VE KAMUOYUNA 25.11.2017
Denizli T Tipi Hapishanesi 2017 yılının ocak ayında inşaatı tamamlanmış ve yıl içinde sevkler başlamıştır. Haziran ayında Antalya ve Alanya hapishanelerinden yapılan işkenceli sevklerden sonra hak ihlallerindeki artış derneklerimiz tarafından alınan çok yoğun başvurular sonucu ihlalleri yerinde tespit için yerinde incelemelerde bulunulmuş ve bu gözlem raporu hazırlanmıştır
09.11.2017 tarihinde mahpus Kazım Benek’in abisi Ahmet Benek’in İHD İzmir Şubesi’ne yaptığı başvuruda “Denizli T Tipi Hapishanesi’nde bulunan mahpusların açlık grevinde olduklarını beyan etmiştir. Açlık grevinde olan bu mahpusların tek kişilik hücrelerde kaldığı, cezaevi koşullarına ilişkin olarak açlık grevlerine başladıkları, cezaevi idaresi tarafından mahpuslar açlık grevine başladıktan sonra koğuş aramaları yapıldığı ve çay, şeker, su, tuz gibi yaşamsal önem taşıyan ihtiyaçlarına el konulduğunu” ifade etmiştir.
Bunun üzerine avukat arkadaşlarımız Denizli T Tipi hapishanesine gitmişler, mahpusların bazıları ile görüşmüşler ve raporlarını tutmuşlardır. Buna göre yapılan tespitler şöyledir:

• Mahpusların keyfi uygulamayla tekli hücrelerde tutulması,
• Ayakta sayım vermemekten kaynaklı darp edilmeleri ve hücre cezası verilmesi,
• Mahpusların havalandırmaya günde sadece 1 saat halinde tek başına çıkarılması, toplu havalandırmaya izin verilmemesi,
• Artan provokatif oda aramaları,
• İlgili yerlere yapılan suç duyuruları ve şikâyet dilekçelerinin gönderilmemesi,
• Mektup ve faxların gönderilmemesi ve içeri alınmaması,
• Mahpusların sağlık sorunları olduğu, tedavilerinin yapılmadığı,
• Ziyarete gelen ailelerine keyfi uygulamalar yapıldığı,
• Çorap, kol saati çıkarılmaması gerekçe edilerek mahpuslara disiplin ve hücre cezası verildiği,
• Mahpuslara ”hayatın boyunca bu hücrede kalacaksın, Teröristler bizim çocuklarımızı öldürüyor biz de sizi öldüreceğiz ”tehditlerinde bulunulduğu,
• Tüm bu sorunun çözümü için her gün cezaevi idaresine dilekçe vermekteler ancak herhangi bir cevap alamamışlar bir muhatap da bulamadıkları,
• Resmi mercilere, sivil kurumlara, aile, avukat ve basına gönderdikleri mektup ve faxların zamanında gönderilmediği ve zamanında gelen mektup ve faxların verilmesi talepleri tespit edilmiştir.

Mahpuslar, bazı talepler çerçevesinde 2 grup halinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını beyan etmişlerdir. 1. Grup, 06.11.2017’de ; 2. Grup ise 13.11.2017’de açlık grevine başlamışlardır. Toplam açlık grevinde olan mahpus 10 kişidir. Talepleri;
Tekli odalardan koğuş sistemine geçilmesi,
Tüm siyasi mahpuslar ile yan yana tutulmak,
Yazılan dilekçelerinin ilgili kurumlara iletilmesi,
Havalandırma ve etkinlik haklarının verilmesidir.
Açlık grevine başlamalarından sonra yapılan uygulamalar da şöyle tespit edilmiştir:
• Koğuş baskını yapılıp ellerinden, çay, kahve gibi içeceklerin alındığı,
• İdarenin görüşmeye yanaşmaması ya da red temelinde görüştüğü,
• İdare tarafından 2 limon, şekerli ve tuzlu su, meyve suyu verildiği,
• B1 ve B12 vitaminlerinin hiç verilmemiş olduğu,
• Doktor kontrollerinin sürekli yapılmadığı; tansiyon, nabız ve kilo kontrollerinin düzenli yapılmadığı tespitleri yapılmıştır.

SONUÇ
Denizli T Tipi Hapishanesi’nde bulunan mahpusların içinde bulunduğu cezaevinin olumsuz koşulları, cezaevi idaresinin keyfi disiplin cezası uygulamaları, tekli hücrelerde tutulmalar, sosyal etkinlik, mahpuslarla iletişim kurabilme, havalandırma gibi haklarının yasaklanması hukuksuzdur.
Biz insan hakları örgütleri olarak Denizli T Tipi Hapishanesi’nde yaşanan hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
İnsan Hakları Derneği İzmir Şube
Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şube
Özgürlükçü Hukukçular Platformu İzmir
Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi İzmir

İlişkili İçerik