Ekibimizden Gamze Yentür'ün de katılacağı “Hapishanelerde İfade Özgürlüğü” Çalıştayı

Çarşamba, 12 Eylül, 2018

Türkiye hapishanelerindeki mahpus nüfusunda her geçen gün ciddi bir artış yaşanıyor. Bu artış yaşanan ihlallerin katlanarak büyümesine neden olurken, var olan sorunların gündeme taşınmasını daha elzem hale getiriyor.

2017 yılından itibaren yürürlüğe giren yasalarla birlikte sınırlamalar artırıldı, daha önce yasalarda olan ama uygulanmayan maddeler uygulanmaya başlandı, yasal dayanağı olmayan de facto uygulamaların etki alanları genişledi. Hapishaneler bu süreçten olumsuz şekilde etkilendi ve hapishanelerde ifade özgürlüğünün kullanımına ciddi sınırlamalar getirildi. 2018 yılında bu sınırlamalar artarak sürüyor.

Hapishanelerde ifade özgürlüğü son dönemde gazeteci mahpuslar üzerinden gündeme gelse de yeteri kadar tartışılmıyor. Mahpusların da diğer herkes gibi ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, hiçbir kısıtlama olmadan bilgiye erişebilmelerinin olanaklarının yaratılması gerektiğini görmek elzemdir.

İfade özgürlüğünün kapsamı çok geniş olsa da bu çalıştay ile mahpusların en temel iletişim araçları ve bu araçlara getirilen kısıtlamalar bağlamında meseleyi tartışmanın sonuç alıcı olabileceğini düşünüyor ve konuyu sınırlı bir çerçevede tartışmayı tercih ediyoruz. 

Hapishanelerde ifade özgürlüğünü tartışırken; mektupla iletişimin sınırlandırılması, kitap ve yazılı diğer basına ulaşmada yaşanan engeller, haber alma araçlarına getirilen kısıtlamalar, aile görüşlerinde yaşanan aksaklıklar, adalete erişim kapsamında avukat görüşleri ve dilekçelerle ilgili yaşanan sorunlar ve sosyal aktivitelere katılımın asgariye indirilmesini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

Bu çalıştayda, belirlediğimiz bu başlıklar üzerinden mahpusların yaşadıkları sorunları tespit ederek bunların çözümüne yönelik bir tartışmanın hapishaneyle ilişkide olan veya hapishanelere ulaşamayan, bu suretle ifade özgürlüğü hakkını kullanmayan diğer insanlara da yansımasını istiyoruz.

“Hapishanelerde İfade Özgürlüğü” Çalıştayı

Programı

Toplantı Tarihi: 22 Eylül 2018, Saat:10:30 – 17:00

 

Toplantı Yeri: Bianet, Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apt., No. 37. Kat 2, Daire 5, Çukurcuma/Beyoğlu

 

10:30 – 11:00

1980’lerde Hapishanelerde İfade Özgürlüğü

Nadire Mater (IPS İletişim Vakfı/ bianet)

11:00 – 11:30

Tecridi Kırmak; Dışarıdan İçeriye Köprü Olmak

Gamze Yentür (Görülmüştür)

11:30 – 11: 45 - Kahve Arası

11:45 – 12:15

Hapishanelerde İletişim Sorunları

Sibel Öz (Dışarda Deli Dalgalar)

12:15 – 12:45

2017-2018 Yıllarında Hapishanelerde İfade Özgürlüğü

Berivan E. Korkut (CİSST/TCPS)

12:45 - 14:00 - Öğle Yemeği

14:15 – 15:15

Deneyim Aktarımı ve Tartışma

15:15 – 15:30 - Kahve Molası

15:30 – 17:00

Çözüm Önerileri

İlişkili İçerik