"Görülmüştür" Ekibi Karaburun Bilim Kongresinde sergi açacak

KARABURUN Bilim Kongresinde buluşalım...
Panele davet

Görülmüştür ekibi olarak Karaburun Bilim Kongres'inde olacağız. etkinlik boyunca "görülmüştür" mahpus mektupları- resimleri sergisi açacağız. hapishane ve Dayanışma temalı panelde yer alacağız. Programın tümü aşağıdaki bağlantıdan öğrenilebilir.

Cumartesi 7 Aralık saat 13.30
C9 Oturumu: Mahpushaneler ve Dayanışma Oturum Başkanı: Naim Kandemir
C. Metin Şenyurt – Kent Mekânında İktidarın Yeniden Üretimi - İki ‘Güvenlik’ Mekânı:
Kapalı Yerleşimler ve F Tipi Hapishaneler
Sebahattin Selim Erhan ve Hüseyin Özpınar – 1987 Yılında Erzincan Askerî
Cezaevinden Tünel Kazarak Kaçma Olayı
Behiç Aşçı – Ölüm Orucu Meşru Direnme Hakkının Kullanılmasından Başka Bir Şey
Değildir
Adil Okay – Görüş Günlerinde Büyüyen çocuklar
.....
http://www.kongrekaraburun.org/images/8._Kongre_Program.pdf