HAPİSHANELER ALARM VERİYOR... POLİTİK TUTSAKLAR İŞKENCE GÖRÜYOR

Cezaevinde yaşanan darp ve işkence vakaları için gönüllü avukatların hazırlamış olduğu Gözlem Raporu

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ CEZAEVİ KOMİSYONUNA SUNULMAK ÜZERE GÖZLEM VE TESPİT RAPORU

OLAYLAR:
05.08.2016 tarihinde Antalya L tipi Ceza İnfaz Kurumu F/2 Koğuşundaki siyasi tutsaklara karşı işkence ve hak ihlallerine ilişkin tutsak ailelerinin talebi üzerine İnsan Hakları Derneği Cezaevi Komisyonu gönüllü çalışanı olarak cezaevinde gözlem ve tespitler yapılmak üzere gidilmiştir. Tutsak aileleri ile yapılan görüşmede ‘’ 05.08.2016 tarihli F/2 koğuşunun açık görüşünün olduğu gün cezaevine gittiklerinde görüşe getirilen tutsakların işkenceye uğramış şekilde görüşe getirildiğini, bir tutsağın sedye ile görüşe getirildiğini, tamamının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğunu bir tutsağın yüzü kanlar içerisinde getirildiğini beyan etmişlerdir. Görüş sırasında ailelerin duruma tepki göstermeleri üzerine infaz koruma memurlarının bir kısmının aileleri darp etmeye çalıştığı hakaret ve küfürlerini tutsaklara ve ailelere yönelik sürdürdüklerini’’ beyan etmişlerdir.

07.08.2016- 08.08.2016 Tarihleri Arasında Görüşme Yapılan Siyasi Tutsakların Beyanları ve Gözlemler;

- Görüşme yapılan tüm siyasi tutsakların olay gününe ilişkin verdiği bilgi: 05.08. 2016 tarihinde yaklaşık 50 civarımda infaz koruma memurunun küfür ve hakaretlerle F/2 Koğuşuna girdikleri tutsaklara ait eşyaları dağıtıp, zarar verdikleri, koğuştaki tüm tutsakları darp ederek koridora çıkardıkları ve hepsini ters kelepçe ile bir alanda topladıkları yönündedir. Sonrasında Mehmet Aktaş, Furat Ünver ve Kazım Benek isimli tutsaklar darp edilerek hazır kuvvet odasına götürülmüşlerdir. Bu oda da 1 saati aşkın bir süre kaba dayak ve falakaya maruz bırakılmışlardır. Hazır kuvvet odasındaki tutsaklara ‘’ Ne mutlu Türküm diyene’’ sloganı attırılmak istenmiş, küfür ve hakaretler sürdürülmüştür. Yaklaşık 1 saat süren falaka ve işkencenin ardından üç tutsak hücrelere götürülmüş yaklaşık 2 saat hücrede bekletilmiştir. Diğer tutsaklar kaba dayakla birlikte bir adli koğuşun havalandırmasına götürülmüş burada yoğun işkenceye maruz kalmışlardır. İşkence boyunca küfür ve hakaretler sürdürülmüştür. Tutsaklar sonrasında bu halde açık görüşe çıkartılmışlardır. İnfaz koruma memurları tutsakların ailelerine yönelik hakaretlerde bulunmuş bir kısım tutsak yakını da darp edilmiştir.

1- FURAT ÜNVER;
BEYANI: Vücudunun birçok yerinde ekimozlar bulunduğunu, birçok darbe aldığını 14 job darbesinden sonrasını hatırlayamadığını, işkence neticesinde bilincini kaybettiğini belirtti. Revire çıkartıldığını ancak tedavisinin yapılmadığını belirtti. Kronik kalp hastalığı olduğunu belirtti. İşkence sırasında Yahya isimli başgardiyanın ‘’Allahınız Benim’’ dediğini, Diyarbakır 5 no’lu cezaevini 2016 yılında yaşadıklarını belirtti.
GÖRÜŞ VE TESPİT: 07/08/2016 tarihinde Avukat görüş odasına geldiğinde yürümekte zorluk çekiyordu. Ayakta durmakta zorluk çekiyordu. Boynunda, başında şişlikler tespit edildi. Kollarında ters kelepçenin etkisi ile yara ve izler mevcut

2- EMRAH ÖLMEZ;
BEYANI; İşkenceden önce ayağını incittiği için ayağının alçıda olduğunu, işkence sırasında özellikle alçıda olan ayağına darbeler aldığını belirtti. Yüzüne darbeler aldığını, işkence sonrasında avlunun kan içinde olduğunu belirtti.
GÖZLEM VE TESPİT: Vücudunun bir çok yerinde morluk ve yara gözlemlendi.

3- ÖZGÜR ÖZÇELİK;
BEYANI; Yaşadıkları Diyarbakır Cezaevinde yaşananlara benziyor. Adli koğuşun havalandırmasına götürüldüklerinde adlilerin hakaretine maruz kalınmış ve adliler ile karşı karşıya getirilmek istenmiş. Astım hastası. Vücudunda ezik ve yaralar olduğunu belirtti. Revire çıkartılmamış.
GÖZLEM VE TESPİT; Kollarında kesikler, kelepçe izleri ver. Omzunda ezilme var . İşkence izleri tespit edildi.

4- DENİZ YILDIZ
BEYANI: İşkence, küfür ve hakarete maruz kaldığı, revire çıkartılmadığını beyan etti. Revire çıkartılmamış.
GÖZLEM VE TESPİT; Kollarında, bacaklarında sırtında yara ve ezilmeler mevcut. Sol kolunu hareket ettirmekte zorlanıyor.

5- FEYYAZ İMRAK
BEYANI; Vücudunun çeşitli yerlerinde işkence izi olduğu, hakarete maruz kaldığı.
GÖZLEM VE TESPİT; İşkence izleri tespit edildi.

6- FIRAT GÖKTEPE
BEYANI: Sağ elini hissetmiyor, kollarında yara izleri var, revire çıkartılmadı. İşkencenin gerçekleştiği günün akşamı sayım sırasında işkenceyi gerçekleştiren infaz koruma memurları sayıma gelip gözdağı veriyor.
GÖZLEM VE TESPİT: Kollarında işkence izleri tespit edildi.

7- KAZIM BENEK
BEYANI: Hazır kuvvet odasına götürülerek falaka ve işkenceye maruz kalmış. Buraya gittiği sırada Mehmet Aktaş isimli tutsak işkencenin etkisi ile baygın yatıyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar var. Aile görüşü sırasında ailelere karşı şiddet uygulanmış. Cezaevi 1. Müdürü aile görüşü sırasında ‘’ Kontrolümüzden çıkan 10 kişilik FETÖ cü bir grup var. Bize darbe yapmak istiyorlar.’’ Beyanında bulunmuş. Hazır kuvvet odasındaki falaka ve işkenceden sonra yaklaşık 2 saat hücrede tutulmuş. Adli mahpuslarla karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Revire çıkartılmadı. Tedavisi yapılmadı. İşkence uygulayan başgardiyan ve gardiyanlar hala aynı blokta görev yapıyor.
GÖZLEM VE TESPİT: Başında, omzunda ve kollarında işkence izlerine rastlandı.

8- MURAT POLAT
BEYANI: İşkenceye maruz kalmış, kollarında ve bileklerinde izler var. Ameliyatlı, gözaltına alındığında ameliyatlı olduğu için ambulans ile sevk edilmiş. Yüzüne tekme darbeleri almış. Ameliyattan kaynaklı hastaneye sevkini istemiş ancak gerçekleşmemiş. Akciğer rahatsızlığı var ilaçları temin edilmiyor, tedavisi yapılmıyor.
GÖZLEM VE TESPİT: İşkence izlerine rastlandı.

9- DEVRAN ÜNVER
BEYAN: Koğuşa 50 civarında gardiyan hakaret ve küfürle girdi. İşkence ile koridora çıkartıldı, tüm koğuş koridorda ters kelepçe ile yüz üstü olarak üst üste yığıldı. Yoğun işkenceye maruz kalındı. 3 kişi ayrı olarak götürüldü. Koridordan sonra bilmedikleri bir yere götürüldü ve 2 saatte yakın orada işkence sürdü. Gardiyanlar ‘’ iyi ki bugün nöbetçiydim.’’ Diyerek işkenceyi kutladı. Cezaevi birinci müdürünün yanında gardiyanların tehditleri devam etti. Aileler görüş sırasında darp edildi.
GÖZLEM VE TESPİT : Vücudunun bir çok yerinde morluk tespit edildi. İşkenceye maruz kalmış.

10- MEHMET AKTAŞ
BEYAN: Burnunda kırık var, göğüs kafesinde şiddetli ağrı var. 1 saati aşkın bir süre hazır kuvvet odasında falaka ve işkenceye maruz kalmış. Sonrasında 2 saat hücrede tutulmuş. Açık görüşe çıktığı sırada yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yüzü kanlı olarak görüşe çıkartılmış. Revire çıkartılmış, tedavisi yapılmamış. Ayaklarının altı falaka nedeniyle su toplamış.
GÖZLEM VE TESPİT: Yüzünde yara izleri, bileklerinde ve kollarında ezik ve yara izleri tespit edildi. İşkenceye maruz kalmış.

SİNCAN CEZAEVİNDEN SÜRGÜN EDİLEN TUTSAKLAR:
11-FIRAT CAN (C-6 KOĞUŞU)
BEYANI: 22.07.2016 sürgün edilmiş.
12- ŞAHİN ÖZKANAT(C-6 KOĞUŞU)
BEYANI: Gardiyanların provoke eden davranışları var. Hali hazırda işkence tehlikesi var.
13- FERUDUN DEMİR (E-10 KOĞUŞU)
BEYANI: Aramalar süreklilik haline getiriliyor ve aramalar sırasında provoke eden yaklaşımlar sergileniyor. İşkence tehlikesi hali hazırda var.

SİNCAN CEZAEVİDEN SÜRGÜN EDİLEN DİĞER TUTSAKLAR:
- Nurettin Çelebi
- Fettullah Demir
- Özkan İnci
- Orhan Onay
- Seyfettin Günbey

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME :
Yapılan görüşmeler ve gözlemler neticesinde 05.08.2016 tarihinde Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu F/2 koğuşunda işkence uygulandığı gerek tutsakların ve ailelerin anlatımları, gerek tutsakların vücutlarında gözlemlenen kelepçe ve yara izleri neticesinde işkence uygulandığı görülmektedir. Görüşme sağlandığı 07.08.2016 tarihinde Deniz Yıldız isimli siyasi tutsakla yapılan görüşme sonrası koğuşuna götürülmek üzere gardiyan tarafından teslim alındıktan sonra bağırış seslerine tarafımca şahit olunmuştur. Derhal müdahale edilmiş, siyasi tutsağı koğuşuna teslim edecek olan gardiyanla görüşülmüştür. Ertesi gün Deniz Yıldız ile yapılan görüşmede olay hakkında bilgi alınmış ve gardiyanın kendisini koğuşa götürdüğü esnada darp etmeye çalıştığını, 05.08.2016 tarihinde f/2 koğuşunda işkence uygulayan gardiyanlardan biri olduğunu bildirmiştir. Bu durum dahi kötü muamele ve işkence tehlikesini göstermektedir. Görüşülen tüm tutsaklar işkence tehlikesinin devam ettiğini, işkence ile tehdit edildiklerini beyan etmişlerdir. İşkencenin gerçekleştiği F-2 koğuşu dışında görüşme yapılan diğer siyasi tutsaklar da işkence tehdidi altında olduklarını, keyfi uygulamaların olduğunu, arama adı altında gardiyanların sürekli provokatif eylemler sergilediklerini, dilekçelerinin idareye ulaşmadığını bildirmişlerdir.
Netice olarak kanaatimiz bir heyetle ziyaretin gerçekleşmesi gerektiği, cezaevi idaresinin yaşanan olaylara yeterli müdahalede bulunmadığı bu nedenle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hali hazırda işkence ve birçok hak ihlalinin gerçekleşme tehlikesinin yüksek olduğudur. Bu noktada acil önlemler alınması gerekmektedir. Yaşanacak ikinci bir işkence olayı çok daha ciddi sonuçlara neden olabileceği kaygısı görüşmeler ve cezaevindeki hali hazırdaki durum neticesinde hasıl olmuştur.

Kaynak: İHD Ankara Cezaevi Komisyonu