Hüseyin Uzundağ'ın mektubu: 'Hapishane yönetiminden 10 kitap sınırı'

Merhaba

Selam ve sevgiler gönderiyor, iyi olmanızı diliyoruz.

 

Size, hapishane yönetiminin kitap, dergi vb. Yayınlar için aldığı bir karar için yazıyoruz. Tekirdağ 1 Nolu Hapishane İdare ve Gözlem Kurulu aldığı 2013/8 nolu 11.01.2013 tarihli kararla; aramaların yapılmasını engellediği, kurumun fiziki yapısını bozduğu ve güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçeleriyle, bir tutsak, 10'dan fazla kitap, dergi bulunduramayacak, fazla olanlar zorla alınacak, dini inançla ilgili kitaplar ve ders kitaplarına bir sınır getirilmeyecek, dışarıdan bilgisayar çıktısı, fotokopi yazılar alınmayacak, dünya atlası, Türkiye Haritası gibi harita ve coğrafya bilgilerini içeren materyaller "örgütsel amaçlı kullanılabileceği" gerekçesiyle tutsaklara verilmeyecek.

 

2005 yılında 3 kitap sınırlaması uygulanmış daha sonra bu uygulama kaldırılarak 2013 yılına kadar hiçbir sınırlama yapılmadan, dolayısıyla 8 yıl boyunca "güvenlik" açısında kitap vb. Sayısının hiçbir tehlike yaşatması söz konusu edilmeyerek kitap ve dergiler tarafımıza verilmiştir. Ancak nasıl olduysa, bunlar şimdi güvenlik için tehdit olduğu anlaşıldı (!). Biz yıllarca, gözlerinin önünde, büyük bir tehdit oluşturmuşuz da idare bunu farkedememiş (!) Şimdi görev ve sorumluluğunu farketmiş, defalarca başvurmamıza rağmen bir kitaplık sağlama başarısını gösterememiş ama şimdi kitapları vb. sınırlamada büyük bir istekle tutsaklara karşı kılıç kuşanmıştır.

Geçmişte yapıldığı için lanetlenen yöntemler bugün, 'ileri demokrasi'nin bir nimeti olarak kutsanıyor. Kitap okuma oranlarının düşüklüğünden yakınılırken, hapishanelerde kitap vb. materyallerin yasaklanmasına başvuruluyor. Aklın garabeti olsa gerek bu!

Tutsaklar için kitap vb. materyaller, dışarıdan daha önemlidir. Alınan kararla, 10 kitabı okuyacak, dışarı yollayacaksınız (posta veya ziyaretçiyle), sonra dışarıdan yenilerinin gelmesini bekleyeceksiniz ki, bunun da kısa bir süre olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Göndermek, yeni kitapların gelmesi, incelenmesi hem maddi hem manevi bir külfet, baskı ve zorlamadır. Tutsakların paylaşımının, aklın ve emeğin örgütlenmesinin önüne geçmek, bilgiye ulaşmayı zorlaştırma ve böylece tecriti pekiştirmek amaçlanmaktadır. Kararın temel dayanağı budur.

Bir tarafta okullarda "tabletli eğitim" dönemi, ileri, çağdaş demokrasi nutukları, bir taraftan ortaçağın engizisyon zihniyetine, 12 Eylül'ün temel politikası olan bilgi-bilim düşmanlığına rahmet okutmaya kararlı hapishane idare ve gözlem kurulu kararı...

Duyarlılık göstermeniz dileğiyle...

 

Hüseyin Uzundağ

1 Nolu F Tipi Hapishane

C-91 TEKİRDAĞ