"Kırıkkale F Tipi Cezaevinde süreli ve süresiz yayınlar fiilen engellendi"

Tarih: 
Pazar, 19 Mart, 2017

"Zifiri karanlığın böylesine keskin bir hâl aldığına bakılırsa, doğacak günün müjdesi de yakındır değil mi?! Sevgiyle selamlıyor, dost sıcaklığıyla kucaklıyoruz sizleri."

Resul Kocatürk. F Tipi Hapishane. B- 24. Hacılar / Kırıkkale

***

Merhaba Adil Hocam,

İnsanlığın geleceğini ipotek altına alacaklarını sananların topyekûn hücum ettikleri tarihsel bir süreçle karşı karşıya bulunuyoruz. Yaşamın her alanında olmakla birlikte, duvarların bu tarafındakiler olarak çok daha keskin bir şekilde yaşıyoruz; gittikçe keskinleşen karanlığın ürkütücü boyutunu… Zifiri karanlığın böylesine keskin bir hâl aldığına bakılırsa, doğacak günün müjdesi de yakındır değil mi?! Sevgiyle selamlıyor, dost sıcaklığıyla kucaklıyoruz sizleri.

Zarf üzerindeki damgadan geçen senenin aralık ayı ortalarında postaya verildiği anlaşılan kartını aldım. Teşekkür ediyorum. Daha önce gönderdiğin mektup maalesef elime geçmedi. Sağlık olsun. Başka ne diyelim?!

Şu an için dışarıyla iletişimimiz, pek sağlıklı izlemese de tek araç olarak mektup kaldı. Kitap, gazete, dergi vb. tüm süreli-süresiz yayınlara ulaşmamızı engellemeye başladılar. Bu durumu da kapsayan son iki ay (ocak-şubat 2017) boyunca karşı karşıya kaldığımız gaspları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Cezaevlerinde temel hakların kullanılmasında yaşanan sorunlar artarak devam ediyoruz. OHAL ile bu koşulların yasal gerekçeleri oluşturulmaya çalışılırken, çoğunlukla cezaevi idarelerine verilen yetkiyle belirlenen yasal sınırları da aşan uygulamalara maruz kalıyoruz. Bulunduğumuz Kırıkkale F Tipi Cezaevinde süreli ve süresiz yayınları edinme koşullarımız fiilen engellenmiş durumda. Ailelerimizden, arkadaşlarımızdan, avukatlarımızdan ziyaret veya posta yoluyla gelen hiçbir yayın (kitap, dergi, gazete vb.) bize verilmiyor.

 

Spor, sohbet programları yeteri kadar uygulanmadığı gibi keyfi gerekçelerle iptal ediliyor; açık görüş haftalarında ise tüm faaliyetler askıya alınıyor. Haftada bir saat uygulanması gereken spor faaliyetine ocak-şubat ayları boyunca sadece bir defa çıkarıldık.

OHAL süreciyle birlikte, öncesinde aylık olarak yaptığımız açık ziyaret, iki ayda bir sefere indirildi.

Hastane sevklerimizin gecikmesi, gerekli prosedürlerin eksik yapılması, kelepçeli muayene dayatmaları, gerekli tetkiklerin yapılmaması ya da eksik yapılması nedeniyle tedavi olma olanaklarımız ortadan kaldırılmakta ya da geciktirilmektedir.

(...)

Size ve şahsınızda bütün Görülmüştür ekibine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

09/03/2017

Resul Kocatürk