Korsakof hastası Cengizhan Pilaf, Rize hapishanesinde 'Süngerli oda'da

BASINA VE KAMUOYUNA

Tarih: 26.12.2014

19 Aralık Hapishaneler katliamının 14. yılını geride bıraktığımız bu günlerde tutsak müvekkillerimize saldırılar ve işkence devam ediyor.

Devlet her fırsatta tutsakların haklarını gasp etmek için kendi yasalarına dahi uymayan bir takım düzenlemeler yapmakta. Bunun son örneği “tutsaklara yayın yasağı”dır. Tutsaklar için tecrit koşullarının daha da ağırlaştırılması, devrimci basın yayın için de sansür anlamına gelen bu keyfi uygulama ile ilgili geri adım atılmıştır. Ancak tutsaklara saldırmak için fırsat kollayan hapishane idaresi yine boş durmamıştır. Müvekkilimiz işkence yapılarak zorla “süngerli oda”ya konulmuştur.

Cengizhan Pilaf, Rize L Tipi Hapishanesinde tekli hücrede tutulmaktadır. Wernicke-Korsakoff hastası müvekkillerimizdendir. Uğradığı saldırı ve gördüğü işkenceyi bize gönderdiği mektubundan aktaralım;

"MERHABA (15.12.2014)

Tutulduğumuz hapishanelerde, kesintisiz hak gaspları, saldırılar devam ediyor.

Hapishaneler Genel Müdürlüğünün yayınları yasaklayan yazısı kaldırıldı…

12 Aralık 2014 tarihinde hapishane idaresinden adıma gelen dergilerin tarafıma verilmesini talep ettim. Aldığım dergiler içinde Kurtuluş dergisinin olmadığını, bu dergininde verilmesini istedim. Bir süre sonra, genel müdürün yazısından özde fark olmayan, 'Kitaplık Yönergesinin 12. Maddesinin iyileştirme ve eğitim programları ile derslere kaynaklık edecek nitelikte olması…' şeklinde devam eden bu yönergeye dayandırılarak Yeni Kurtuluş dergisine el koydukları kararı getirdiler.

Bu kararın tamamen keyfi bir uygulama olduğunu dergimin verilmesini isteyince 12 Aralık günü saat 16.30 sularında gardiyanların işkenceli saldırısına uğradım. Kollarım arkaya doğru bükülerek, ağzım kapatılarak, yerlerde sürüklenerek, ayakkabılarım, montum, kemerim çıkarılıp ters kelepçe takılarak süngerli hücreye atıldım. Süngerli hücrede yaklaşık bir buçuk saat tutuldum."

Hapishanelerde insan onuruna aykırı uygulamalar kabul edilemez. Müvekkilimize yapılan saldırının, takipçisi olacağız.

Bir kez daha söylüyoruz; müvekkillerimizi ölümle sınadınız ve kaybettiniz. İşkence yapmaktan, haksız ve keyfi uygulamalardan vazgeçin.

İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek

Hapishanelerde Keyfi Uygulamalara Son Verilsin

HALKIN HUKUK BÜROSU

İlişkili İçerik