Melda Onur: Otizmli Poyraz Ali bebek Silivri cezaevi yolcusu mu?

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Bakırköy Kadın Cezaevi kampüsünün Silivri’ye taşınma iddialarını Adalet Bakanı Kenan İpek’e sordu.

Kadın mahkum ve tutukluların bulunduğu bu kampüste anneleriyle birlikte kalan çocuklar ve zor şartlarda da olsa kurdukları bir hayat düzenleri olduğuna dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, kurumda annesi ile birlikte yaşamak zorunda olan atipik otizmli bebek Poyraz Ali Bakır’ın durumunu da gündeme getirdi. Onur, “Bu taşınma, otizmli bir çocuğun düzeninin değişmesi ve bu da uzun dönemde elde edilen kazanımların kaybedilmesine neden olacaktır” dedi.

Onur’un değerlendirmeleri ve Adalet Bakanına yönelttiği sorular şöyle:

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta olan mahkumlardan edinilen bilgiye göre, idare tarafından kendilerine 1 ay içerisinde kurumun çalışanları, hükümlü ve tutukluları ile birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne taşınacağı belirtilmiştir.

poyraz ali 2Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu özel bir konuma sahiptir. Kadınlara ve çocuklara özel koşullar söz konusudur. Anneleriyle birlikte kalan çocukların gelişiminde iyileştirmeler sağlamak için kamuoyu nezdinde sivil toplumla birlikte yürütülen çalışmalar yapılırken, bu değişim var olan olumsuz koşullarda bir gerileme yaratacaktır. Kurumda çok sayıda çocuk bulunmakta ve bu çocuklar kurum içerisinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kreşe gitmektedirler. Öte yandan, kimisi çocuklu olan çok sayıda yabancı uyruklu kadın hükümlü ve tutuklunun bulunduğu bu cezaevinin şehir içerisindeki ulaşılabilir pozisyonu; aileler ve yakınları açısından önem taşımaktadır.

Kurumda annesi ile birlikte yaşamak zorunda olan atipik otizmli bebek Poyraz Ali Bakır’ın gelişiminin aksamaması, tedavi ve rehabilitasyonunun gereğince yapılabilmesi için başlatılan kampanyalar, verilen sivil toplum desteği ve bu yönde gerek Ceza İnfaz Kurumu yönetiminin gerekse dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gösterdiği olumlu yaklaşım ile iyi bir noktaya gelinmiş; otizmli bir çocuğun eğitimi ve rehabilitasyonu için gerekli koşullar daha yeni oturtulabilmiştir. Bu taşınma, otizmli bir çocuğun düzeninin değişmesi ve bu da uzun dönemde elde edilen kazanımların kaybedilmesine neden olacaktır.

Poyraz Ali Bakır için geçerli olan durum çerçevesinde, anneleriyle kalan diğer çocuklar Bakırköy kampüsünde bulunmakta olan kreşte okul öncesi eğitim almaktadır. Çocukların gelişimi ve topluma adapte olabilmeleri için son derece önemli olan bu olanağın ortadan kalkması ileride ciddi problemlere yol açabilir. Bakanlıktan denetimli serbestlik uygulaması beklentisi varken, Bakırköy kampüsünün Silivri gibi toplumdan izole edilmiş bir kampüse taşınma haberi Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan anne ve çocukları son derece endişelendirmiştir.

1- Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne Mayıs ve Haziran 2015 tarihlerinde taşınacağı bilgisi doğru mudur? Bu konuda eylem planı ve takvim nedir?

2- Son durum itibariyle Bakırköy kadın cezaevinde kaç mahkum kalmaktadır? Kaç çocuk annesiyle birlikte kalmaktadır? Mahkumların kaçı yabancı kadın ve yabancı çocuktur? Yabancı uyruklular hangi ülkelerin vatandaşlarıdır?

3- Bakırköy’deki hükümlü ve tutukluların Silivri’de hangi tip koğuşlara gönderilmesi söz konusudur?

4- Cezaevinde kalan çocuklar için Bakırköy’de rehber öğretmenlerin ve psikologların da bulunduğu bir kreş bulunmaktadır. Bu kreş çocukların eğitimi ve gelişiminde hayati önemdedir. Silivri’de hem insan kaynağı hem de bina koşulları anlamında Bakırköy’e eş değer, Milli Eğitime bağlı bir kreş mevcut mudur?

5- Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binaları ve arazisi için öngörülen proje nedir? Bu arazinin bir kısmının müteahhit Ali Ağaoğlu tarafından alındığı yönündeki duyumlar gerçek midir?

6- Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne taşınması öngörülen başka Ceza İnfaz Kurumu var mıdır? (Ankara- ZETE)

Kaynak: www.zete.com