O limanda hep birlikte özgürlük türkülerimizi söyleyebilmek dileğiyle…

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ - KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ

    50 MAHPUS 50 FOTOĞRAFÇI

Özgürlük tanımının genel ve soyut bir kavram olduğunun bilincindeyiz. Toplumsal, ekonomik ve siyasal özgürlükler olmadan, kollektif bilincin önüne set çekilerek sunulan her türlü “özgürlük” söyleminin dışı süslü ama içi boştur. Bu düşüncemizden hareketle gerçek özgürlüğe ürettiklerimiz ile katkı vermeye çalışan fotoğrafçılar olarak; 1 Mayıslardan, Gezi Direnişine, içeride ve dışarıda tutsaklığa karşı fotoğraflarımızla ses vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda daha önce de kendileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdiğimiz “Görülmüştür” grubundan gelen çağrı ile yine el ele “ÖZGÜRLÜK” temalı bu çalışmayı ortaya koyduk.

Sunay Akın çok bilinen bir şiirinin son dizelerinde;
“kâğıt bir gemidir devrim
  bütün gemiler
  hurdaya çıksa da sonunda
  taşıdığı özgürlük şiiriyle
  batmadan yüzer nicedir
  dünya sularında
…” der.

Biz de mahpushanelerden yükselen ve “Görülmüştür” grubunun bizlere ulaştırdığı özgürlük sözleriyle birlikte, fotoğraflarımızı yükledik bu sefer o geminin küçük bir köşesine. İnanıyoruz ki; o geminin hedeflediği limana ulaşacağı gün yakındır. Aynen Vedat Türkali’nin “Cezaevinde Barış Türküsü” şiirinde dillendirdiği gibi…

“Mapushane bahçesinde el kadar mavilik
  Bir zaman gerili dursun başımızda
  Gardiyanlar dolaşsın daha bir zaman
  Parmaklık hükmünü yürütsün
  Çiçeklerle donatacak kollarını bahar dalları gibi
  Karanlıkta barış kervanlarını bekleyen
  Çileden çileye batmış senin emekçi halkındır
  Yirmisinde bir delikanlı gibi dalıp maviliklere
  Yirmisinde bir delikanlı gibi
  Dudaklarından öpeceğim gün
  Masmavi özgürlüğün
  İnan ki yakındır”

O gün geldiğinde, o limanda hep birlikte özgürlük türkülerimizi söyleyebilmek dileğiyle…

RED FOTOĞRAF GRUBU adına Metin Ekinci

İlişkili İçerik