POZANTI BİTMEDİ, ŞAKRAN'DA SÜRÜYOR!

POZANTI BİTMEDİ, ŞAKRAN'DA SÜRÜYOR!

Türkiye Cumhuriyeti devleti çocuklara karşı işlediği suçların kabarık olan dosyasına bir yenisini Aliağa Şakran Cezaevi'ndeki çocuklara işkence yaparak ekledi. ÇHD İzmir şubesinin Şakran Cezaevi'ne yaptığı ziyarette görüştükleri çocukların ifadeleri, çocukların uluslararası kabul görmüş protokollerde işkence ve kötü muamele olarak tanımlanan birçok davranışa maruz kaldığını göstermektedir. Daha önce Diyarbakır Barosu ve İzmir Barosu tarafından hazırlanmış olan raporlarda da belirtildiği üzere Şakran Cezaevi'nde çocuklara ve kadınlara yönelik işkence bu çocuklarla da sınırlı değildir, sistematik hale gelmiştir. Şakran’dan tahliye olan çocuklarla yaptığımız görüşmeler, yaşadıkları korkunç olayları susarak, saklanarak unutmaya çalıştıklarını göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hükümlerini değil, aynı zamanda ilk imzacılarından biri olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni sadece Şakran'da değil, çocukların kapatıldığı tüm cezaevlerinde ihlal etmektedir.

Bizim bu basın açıklamasını yaptığımız sıralarda Mersin'i temsilen mecliste bulunan Ertuğrul Kürkçü Şakran'da yaşananlarla ilgili bir soru önergesi veriyor, ÇHD İzmir Şubesi Şakran’daki çocuklar adına suç duyurusunda bulunuyor. Biz de onları destekliyor; devletin çocuklara karşı işlediği suçları hiç unutmamak üzere bir kez daha hatırlatıyoruz:

Devlet çocuklara karşı bir savaş vermektedir. Pozantı Cezaevi'nde cinsel şiddete maruz bıraktı, Antalya L Tipi Cezaevinden benzer iddialar yükselmekte, İstanbul'da başından vurmakta, Uludere'de bombalar, Kızıltepe'de kurşunlar yağdırmakta, okullarda, maçlarda, sokaklarda biber gazına boğmakta, kaçak çalıştırıldıkları işlerde iş kazasında ölmelerine, aile içi şiddetin ve çocuk istismarının kurbanı olmalarına göz yummaktadır. Bu ülkede çocuklara karşı işlenen suçlar cezasız kalmakta; bu da çocuklarla beraber tüm toplumun adil bir dünyaya olan inancını sarsmaktadır. Pozantı Cezaevi ile ilgili sivil toplum ve meclis düzeyinde yürütülen tüm çabalara karşın hala adalet sağlanmamış, çocuklardan özür dilenmemiş, yaşadıklarını onaracak herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

Şakran'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, devletin çocuk ve cezaevi politikası kökten bir dönüşümü gerektirmektedir. Çocuklar, siyasetçilerin gördüğü gibi sadece geleceğimiz değil, aslında bugünümüzdür. Onlara sunduğumuz çocukluk, kolektif çocukluğumuzdur. Şairin “gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiç bir yere gitmiyor” dediği gibi, çocuklara karşı işlenen suçlar da affedilmiyor, unutulmuyor. Yetişkinlerin, devlet görevlilerinin, silahlı güçlerin, akil insanların barış müzakereleri yürüttüğü bu günlerde, soruyoruz, çocuklarla nasıl barışacaksınız?

Biz Mersin'de faaliyet gösteren çocuk ve insan hakları aktivistleri, demokratik kitle örgütleri olarak basını ve kamuoyunu çocuktan yana taraf olmaya ve Şakran Cezaevi'nde yaşanan şiddet ve işkenceye dur demeye, çocukların kapatıldığı tüm cezaevlerini kamu denetimine açmaya, barışı önce çocuklarla sağlamaya çağırıyoruz. Çünkü “çocuğun gördüğü düştür barış”.

ÇAKIL DERNEĞİ     

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ  

MERSİN TABİP ODASI   

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ