Seçim Zamanında İdam, Af ve Mahpuslar

Pazartesi, 18 Haziran, 2018
Af ilan edeceğiz vaadi ile af çıkarmayacağız sözleri arasında gidip gelen sözler ve vaatler insafsızlıktır. Ölüm cezasını getirmeye yönelik sözler ise toplumun korkularla beslenen ceza hukukunun öç alma sarmalında yitip gitmesi demektir. Adalet onarır, ölüm cezası öldürür.