SİNCAN 2 NOLU F TİPİ'NDEN MEKTUP "GAZETEMİZİ İSTİYORUZ"

Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden mektup yazan mahkumlar, Özgür Gündem ve Azadi Welat gazetelerinin yaklaşık 15 gündür çeşit nedenler gösterilerek kendilerine verilmediğini ifade ediyor.

Ankara - BİA Haber Merkezi 25 Eylül 2012, Salı

"Savcılık ve mahkemece yasaklanmadığı halde okumak istediğimiz, abone olduğumuz Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerini kimi resim ve yazılar gerekçe gösterilerek bize verilmiyor". Mehmet Şah Güneş bianet'e gönderdiği mektubundan bu satırlar. Güneş Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahpus ve  mektubu kendi ve koğuş arkadaşları adına yazmış ve imzalamış

Bu mektubun elimize ulaşmasının ardından aynı cezaevinden onlarca mektup aldık. Kimi uzun, kimi kısa bir şekilde sorunlarını aktarıyordu mahpuslar; konuları ortaktı gazeteleri kendilerine  yaklaşık 15 gündür verilmiyordu ve bizi duyarlı olmaya davet ediyorlardı.

Mektupların bir bölüm oldukça ayrıntılı. Örneğin İdris Aşan hangi gazetenin hangi günlerde verilmediğini yazmış tek tek. Gazetelerin verildiği günlerde ise "Falanca sayfada şu, şu şeyler yazılmış, bu yüzden o sayfayı söküp öyle vereceğiz" denildiğini aktarıyor Aşan ve genellikle böyle bir sansürü kabul etmediklerini de ekliyor.

M. Bahattin Öncü ise abonesi olduğu gazetenin kendisine verilmeme nedenlerinden birini şöyle aktarıyor: "TV haberlerinde görüntüleriyle birlikte izlediğim Kato dağında gerilla cenazelerinin törenle halka edilme haberi sırf Gündem gazetesinde çıktı ve 'törenle aldılar' şeklinde haber yapıldığı için verilmedi."

Ahmet Temiz ise yaşadıkları sansürü şöyle ifade ediyor: "Biz tutsaklar olarak bir çok gazeteyi alarak dünyada olup bitenleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu gazetelerin içinde Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri de vardır. Yasada* mahkemece yasaklanmamış her türlü süreli ve süresiz yayınlar mahkuma verilir denilmektedir. Yalnız bazı genelgeler cezaevi okuma komisyonuna inisiyatif verildiği belirtilerek, her gün sözkonusu bu iki gazetenin haber ve içindeki fotoğrafları bahane ederek bizlere verilmemektedir. Yani yasaların hükmü burada geçerli değildir." (HK)

Ceza İnfaz Kurumları İle Tevkifevlerinin Yönetimine Ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük:Hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara gönderilen basılı eser ve yayınlar: *1*  Madde 149 - (Değişik madde: 16/03/2004 - 2004/7030 S. Tüz./3.mad) *1*   Mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara dışarıdan gönderilen basılı eser ve yayınların kuruma alınmasına izin verilir.  Resmi kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlü ve tutuklulara ücretsiz olarak ve serbestçe verilir.

Kaynak: bianet.org