Tahir Canan'ın durumu komisyonu ilgilendirmedi!


BDP Mersin Milletvekili Bandırma M Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Tahir Canan'ın dosyası için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talebi TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından reddedildi.

12 Eylül'den beri tutuklu bulunan Tahir Canan'ın durumu TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nu ilgilendirmedi.

Yurt gazetesinin haberine göre, Komisyon da AKP hükümeti gibi 'devam eden yargılama' bahanesinin ardına sığındı. Komisyon yanıtında, "Bu husus devam eden bir yargılamaya ilişkin olduğundan Anayasanın 138. maddesinin ikinci fıkrasındaki 'Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez: genelge gönderemez; tevsiye ve telkinde bulunamaz.' ve dördüncü fıkrasındaki' Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır: bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez...' hükmü uyarınca yasama organını bir birimi olan Komisyonumuzca başvurunuz hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" denildi.

'Bizi kim dinleyecek?'

Konuya ilişkin Tahir Canan'ın ailesi adına yazılı açıklama yapan İlhan Canan, hukuksuzluğun son bulması talebiyle daha öncede çok sayıda yere başvuru yaptıklarını, bunlarada "Anayasanın 138. maddesi" diye başlayan cevaplar verildiğini hatırlattı.

İlhan Canan, şunları sordu: "Şimdi soruyoruz Bu adalet ve Hukuk mekanizması madem bu kadar sistematik ve son derece güvenilir olarak çalışıyor, hiç kimse parmakla işaret ederek hüküm ve karara varamıyor, son derece adil ve bağımsız işliyor? O halde bize birisi cevap versin Tahir Canan'ın yaşadığı hukuksuzluk nereden kaynaklanıyor? Biz bu hukuksuzluğu T.C. Devletinin hukuk ve adalet mekanizmaları ve insan haklarının incelendiği komisyonlarda ifade edemeyeceksek başka bir devlete mi anlatalım? Bizi kim dinleyecek ve sorunumuzu hangi Bakanlıkta çözeceğiz?"

'Kimse adalet ve özgürlükten bahsetmesin'
İlhan Canan, "Tahir Canan 31 yılı aşkın süredir cezaevinde yatmakta iken bu ülkede kimlerin hangi yargı paketleri ile bırakıldığı çok net iken, hiç kimse hukuk adalet ve özgürlüklerden bahsetmesin bize!" dedi.

Adalet, demokrasi ve özgürlükler meselesine "Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü" kavramı ile bakılsayda Tahir Canan'ın uzun zaman önce özgürlüğüne kavuşmuş olacağını kaydeden İlhan Canan, Türkiye'de hukuk ve adalet mekanizmasının üstünlerin hukuk ve siyasal erk'in çıkarları doğrultusunda işlediğini vurguladı.

Tahir Canan'ın tutuklu kaldığı sürece, hukuk ve adalet konusunda yaşanan sıkıntıları sorguladığını ve incelediğini söyleyen resmi kurumların kendileri için hukuksuzluğun ve adaletsizliğin sembolü olarak kalacağını vurguladı.

İlhan Canan, teknoloji çağında, Yargıtay'da çıkan kararın 7 aydır halen yerel mahkemeye ulaşmadığına da dikkat çekti.

Kaynak: sol.org.tr