Tahliye olan tutsaktan geride kalanlara açık mektup

Tarih: 
Cuma, 22 Haziran, 2018
TAHLİYE VE KOĞUŞ ARKADAŞLARIMA VEDA MESAJI
Değerli koğuş arkadaşlarım,
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Her ne sebeple olursa olsun baskıcı rejimin zoruyla bibiçimde bizler bu cezaevi cehennemine konulmuş bulunmaktayız.
Birçoğumuzun hukuksuz olarak burada tutulduğumuzu biliyor ve öfkeleniyorum. Hele hele 14 kişilik bir yerleşim alanına 35 kişinin yerleştirilmesine ise bu öfkem katlanarak daha da artıyor.
Tüm bu olumsuzluklara ve zorluklara rağmen umudumuzu korumalıyız. Çünkü “Direnmek yaşamaktır.” O nedenle yaşamımız boyunca hep Mazlum’ların yanında olmamız gerekir diye düşünüyorum.
Bundan sonra da koğuşun avlusunda Mazlum’un türküsünü söylemeye devam edeceğinize inanıyorum.
Bu cezaevi cehenneminde bulunduğum süre içerisinde bana emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Zindanlarda bulunan tüm siyasi tutsakların biran önce özgürlüğüne kavuşmalarını dilerim.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
Hoşça ve dostça kalınız.
BİR MUSİBET VE SONUÇ
“Bir musibet bin nasihatten iyidir” sözünü sohbetlerimde çok kullanmışımdır. Buradan hareketle yaşadığım bu olaydan dolayı ders çıkarmaya çalışacağım. Ancak ders çıkarayım derken “düşkün” duruma da düşülmemesi gerekir.  “İnşallah bu olaydan ders çıkarıp, akıllı olmuşsundur…” diyen bazı dostlarımı ve yakınlarımı da anlayışla karşılıyorum.
Pirim Seyit Rıza Dersim Direnişiyle ilgili olarak ne güzel ders çıkarmıştır. “Ben sizin yalanlarınızla, hilelerinizle bahşedemedim, bu bana dert oldu. Fakat ben de size karşı diz çökmedim, bu da size dert olsun”
Pir Sultan Abdal da “Ben bu yayladan şaha giderim” dediği için sistem tarafından darağacına gönderilmiştir.
Seyit Rıza ve Pir Sultan Abdal geleneğinden geldiği için Ortadoğu halklarının kurtuluş bayramı olan NEWROZ’un simgesi haline gelmiştir, Mazlum Doğan.
Hemen hemen her yazımda “Mazlum Doğan bir örgüte sığmayacak kadar büyüktür.” Diye yazdım. Bu görüşümü halen koruyorum.
Hallacı Mansur “Enel hak” yani hak benim dediği için derisi yüzülmüştür. Bu görüş günümüzde çok doğru olduğu anlaşılmaktadır.
Derimi de yüzseler ben de “ENEL HAK” demeye devam edeceğim. /06/2018