Tek tip elbise işkencedir, 696 sayılı KHK kaldırılsın!

Pazar, 12 Ağustos, 2018
BASINA VE KAMUOYUNA
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İptal Edilsin!
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak, bugün bu alandan 6. defa yetkililere sesleniyoruz.
Yaşadığımız coğrafyada, 20 Temmuz 2016’da başlayıp 19 Temmuz 2018’de kaldırılan, son derece yıkıcı ve insan haklarını neredeyse tamamen askıya alan bir OHAL sürecinden geçildi. Bu 2 yıllık OHAL süreciyle birlikte KHK’larla hemen hemen hayatın her alanıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden birisi de 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK’dır. Bu KHK’nın 103. maddesiyle birlikte TMK kapsamına giren suçlar nedeniyle hükümlü ve tutuklu bulunanlara hapishane dışında, mahkemeye gidiş ve dönüşlerinde tek tip elbise giyme zorunluluğu getirilmiştir.
İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına tamamen aykırı olan bu düzenleme, aslında hukukun ve yargının nasıl bir intikam aracına dönüştürülmüş olduğunun da somut bir göstergesidir. Zira tek tip elbise ile amaçlanan aslında mahpusun kimliksizleştirilmesi, onurunun zedelenmesi, ayrımcılığa uğratılması ve toplum önünde küçük düşürülmesidir. Bununla beraber, tek tip elbise giyilmemesi neticesinde mahpuslara; mahkemeye götürülmeme, görüş, iletişim yasağı gibi cezalarla tecrit içinde tecrit uygulanacaktır.
Tek tip elbise uygulaması, ileri toplum olma fikrinden uzak, insan haklarını ve buna yönelik kabul edilmiş sözleşmeleri tamamen yok sayan, çok vahim ve derin sonuçlar doğuracak bir uygulamadır. Gerekçesi ne olursa olsun tek tip elbise uygulamasının ne mahpusa ne de topluma hiçbir yararı yoktur.
2 yıllık bir sürenin sonunda ortadan kalkan OHAL, ne yazık ki yapılan yeni düzenlemelerle kalıcı hale gelmiştir. Yeni sisteme geçişle beraber Cumhurbaşkanı Kararnameleri, OHAL KHK’larını aratmayacak bir biçimde sisteme yerleştirilmiştir. Özellikle mahkemelerin ve yargının; tarafsızlığını, bağımsızlığını, adaletini yitirdiği bu süreçle beraber başta hapishanelerde olmak üzere, toplumun genelinde bir “biat sistemi” kurulması amaçlanmaktadır.
Bu alandan tüm kamuoyuna sesleniyoruz; tek tip elbise insan haklarına aykırıdır, insan onurunu ayaklar altına alan bir işkencedir. Bu düzenlemeye her fırsatta karşı durmak gerekir. Şuan tek tip elbise tüm hapishanelerde uygulanmaya başlanmamış olsa bile 696 sayılı KHK kaldırılmadığı sürece mahpuslar üzerinde bir tehdit unsuru olmaya devam edecektir.
Biz insan hakları savucuları olarak, 696 sayılı KHK kaldırılana kadar bu eylemi sürdürerek mahpusları yalnız bırakmayacağız. Tek tip elbise işkencedir, 696 sayılı KHK kaldırılsın!
İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR!
TEK TİP ELBİSEYE HAYIR!
TECRİT ÖLDÜRÜR, DAYANIŞMA YAŞATIR!
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ HAPİSHANE KOMİSYONU