Tek Tip Elbise Yeni KHK'de

Pazar, 24 Aralık, 2017

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 ve 696 sayılı KHK'lar ile, "anayasal düzene bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilmesi zorunlu kılındı. 

5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, siyasi tutsakların duruşmaya sevk nedeniyle hapishane dışına çıkarılmaları durumunda, hapishane idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Kararnameye göre; kadın tutsakların giysilerinin tulum olmayabileceği belirtildi. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Bir süredir politik tutsaklar  yazdıkları mektuplarda hapishanelerde bunun hazırlığının yapıldığını renklere yasaklar getirildiğini  anlatıyor ve tek tip elbiseye karşı direneceklerini söylüyorlardı.