"Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz" Platformu kuruldu

Pazar, 3 Aralık, 2017

Hapishanelerde uygulanmak istenen Tek Tip Elbise dayatmasına dikkat çekmek için Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz Platformu kuruldu

Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz Platformu, hapishanelerde uygulanmak istenen Tek Tip Elbise dayatmasına dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla kuruluşunu deklere etti.

Tutsak aileleri, yakınları ve yoldaşları olarak tutsakların etrafında kenetlenmek için bu platformu oluşturduklarını duyuran Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz Platformu’nda Alınteri, Devrimci Parti, HDK, Meydan Gazetesi, Mücadele Birliği, ÖTSP, PŞTA, YDAB, YDAB/DHP, Zindanlarla Dayanışma Platformu yer alıyor.

“Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz Platformu” pankartı açılan eylemde “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük!”, “Tek Tip Elbise giymeyeceğiz!”, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır!”, Tek tipe hayır!” sloganları atıldı, basın açıklamasını, Fatma Yıldırım okudu.

OHAL ile birlikte toplumun her yanına yönelen baskılardan ve saldırılardan en büyük nasibi hapishanelerin aldığını söyleyen Yıldırım, "tutukluların kazanılmış haklarının gasp edildiğini ve yeni hak ihlallerinin dayatıldığını; yaşanan sürgün sevklerde de tutsakların ne revire ne hastaneye ne de ilaçlarına ulaşamadıklarını" anlattı.

Açıklamada, “Tutsaklara askeri nizamda sayım verme dayatmasından yayın yasaklarına, kimlik dayatmasından, avukat müvekkil görüşmesinin belirli saatlere çekilip kamera altında yapılmasına, avukatların tutuklanması ve avukatların bazı davalara girmelerinin yasaklanmasıyla tutsakların savunma haklarının ellerinden alınmasına, havalandırmaların üzerlerinin telle örtülerek tutsaklara kendilerini ağır tecrit koşullarının psikolojisinde hissetmesini sağlamaktan kitap yasaklarına uzayıp giden hak ihlallerine karşı tutsaklar mücadele ediyor” denildi.

Hak ihlallerine “Tek tip elbise” dayatmasının eklendiğini söyleyen Fatma Yıldırım, bunun sadece elbise giyip giymeme meselesi olmadığını vurgulayarak bunun “tutsakların iradelerini ve kendilerine olan güvenlerini kırma saldırısı” olduğunu söyledi.

Son olarak “Tek tip elbise dayatması tutsakları teslim alarak toplumu teslim alma saldırısıdır. Tek tip elbise saldırısı, topluma tek din, tek devlet, tek bayrak dayatmasının devamıdır” diye devam eden açıklamada, “İçerisi bu saldırıya karşı ‘bize giydirilmeye çalışılan o tek tip elbiseyi parçalamaya hazırız ve kararlıyız’ diyerek mücadeleye hazır olduklarını beyan ettiler. Bu hapishanelerde tutsakların ağır bedeller ödeyerek kazanacakları bir süreçtir. Bu nedenle bu mücadele sadece içerideki tutsakların mücadelelerine bırakılamaz. Dışarıda bulunan biz tutsak aileleri, yakınları ve yoldaşları birlikte tutsakların mücadeleleri etrafında kenetlenmeliyiz” denildi.

Açıklama “Çocuklarımıza, evlatlarımıza, anne ve babalarımıza, yoldaşlarımıza ‘tek tip elbise dayatmasına’ izin vermeyeceğiz” diyerek tüm duyarlı kesimleri ve ezilen halkları birlikte mücadele yürütmeye davet ederek sona erdi.