Tutsak Ekim Gençliği okurlarından Kazova direnişçilerine...

İzmir'de Gezi Direnişi'nin ardından yapılan operasyonlar sonucu tutuklanan Ekim Gençliği okurları, Kazova işçilerine gönderdikleri mektup ile direnişi selamladılar. Tutsak Ekim Gençliği okurlarının mektubunu sunuyoruz.

Merhaba Kazova Tekstil İşçileri,

Bizler İzmir’deki Gezi operasyonlarında gözaltına alınıp Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutsak edilen üniversite öğrencileriyiz. 1.5 yıldır verdiğiniz mücadeleyi İzmir’den takip ettik, etmeye de devam ediyoruz.S on olarak BirGün gazetesine yazmış olduğunuz mektubu okuduk, mücadelenizin gelmiş olduğu aşamayı sevinçle karşıladık.

Kapitalizm yüzyıllardır kurmuş olduğu sömürü düzeniyle insanlığı ve doğayı yok oluşun eşiğine getirmiştir. İşçileri, emekçileri sadece karın tokluğuna, o da ancak yaşayabilsinler ve sömürü çakının içinde ezilsinler diye kölece yaşamaya zorlamaktadır. Her yıl binlerce işçinin iş kazalarında öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. İşçilerin, emekçilerin sendikal ve sosyal haklarının olmadığı çocuklarının okuyamadığı bir ülkede yaşıyoruz. İki kardeş halkın birlikte mücadele etmemeleri için şoven duyguların pohpohlandığı Türk ve Sünni olmayan herkesin öteki, düşman ve terörist ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz.

11 yıllık AKP iktidarı boyunca işçilerin emekçilerin üzerindeki yük daha da artmış, işçi sınıfının haklarına daha da fazla pervasızca saldırılmıştır. Tuzla tersanesinde ölen işçileri unutmadık, TEKEL'de işçilerin işine sahip çıktığı için Ankara’nın soğuk kışında dövülüp havuzlara atıldığını unutmadık, direnen Tariş işçilerini unutmadık, yüzyılın projesi Marmaray’da ölen işçileri unutmadık.

İşçilerin bu sömürü düzeninde vermiş olduğu mücadele haklıdır, meşrudur. Bu düzenin çarklarını yerle bir edecek olan yine bu sömürü düzeninde ezilen işçiler, yani sizler olacaksınız.

Bu dünyada da var olan her şeyi sizler yarattınız. Sokakları, binaları fabrikaları sizler yarattınız ve gerçek sahipleri sizlersiniz. Bir avuç kan emici burjuvazi sizleri sömürerek zenginliklerine zenginlik katmaktadır.

Ancak kapitalizm büyük bir bunalıma girmiştir. Dünya borsaları çöküyor, batmaz denilen koca koca şirketler tek tek batıyor. Burjuvazi bu krizin faturasını sizlere, dünya işçi sınıfına çıkarmaya çalışıyor. İşçileri işten atarak atmadıkları işçileri düşük ücrete daha fazla çalıştırarak sendikal ve sosyal haklarınızı gasp ederek sizleri açlığa ölüme sürüklüyorlar.

Hal böyleyken dünyanın dört bir tarafında işçiler, emekçiler, gençler ve kadınlar sokakları dolduruyor. Yunanistan’ da, Belçika’da, İspanya’ da, Fransa’da, Brezilya’da insanlar sokakta mücadele ediyor. Mısır’da, Libya’da, Cezayir'de ve Tunus’ta 30 yıllık diktatörler çöktü. Ancak emperyalizmin müdahalesi gecikmedi. Libya’ya müdahalesi, Mısır’da önce Müslüman kardeşleri iktidara getirmesi ancak isyanın devam etmesi sonucu ordu müdahalesini tekrar devreye soktular.

Türkiye’de de durum farklı değildir. 11 yıldır kapitalist sömürü çok daha fazla arttı. İşçilerin ve emekçilerin sendikal ve sosyal hakları kıdem tazminatı torba yasa SSGS yasası gibi yasalarla gasp edildi. Öğrencilere üniversitelerde parsasız eğitim istediği için polis şiddetine ve terörüne karşı çıktığı için işçi sınıfının mücadelelerine destek verdiği için cezaevlerine gönderildiler. Kadınlar dinci gerici baskılar erkek egemen toplum düzeninin ceberrutluğu yüzünden sokağa çıkamayacak duruma geldiler. İnsanların yaşamına ve yaşam tarzına müdahalelerle arttı, toplum bu olanlardan bunalmış durumdayken Gezi parkının imara açılmaya çalışılması ve bu durum için yapılan eylemler hükümete karşı, düzene karşı isyana dönüştü. Yediden yetmişe toplumun birçok kesimi sokaklara çıkarak özgürlük mücadelesi verdi. Çıkan bu isyanın sınıfsal olarak bir önderi yoktur. Ancak işçi sınıfı sokağa çıktığında sizlerin yaptığı gibi üretim araçlarına el koyduklarında bu isyan bir devrime kurtuluşa dönüşebilir. Vermiş olduğunuz mücadele bunun için önemlidir. Çalıştığınız fabrikada üretim araçlarına el koyup kendiniz için üretime başlamanız bunun için önemlidir. Türkiye işçi sınıfının kurtuluşu sizlerin vermiş olduğunuz mücadeleyi verdiklerinde sağlanacaktır. Gençlik sizlerle birlikte mücadele verdikçe bu sömürüden kurtulacaktır. Biz işçi sınıfının mücadelesini mücadelemiz, zaferini zaferimiz olarak görüyoruz.

Sizleri vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı Ekim Gençliği okuru tutsaklar olarak kutluyor, mücadelenizde zafer diliyoruz.

Ekim Gençiliği okuru Gezi tutsakları
Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi
Buca / İzmir

Kaynak: kizilbayrak.net