"Tutukluların hayatları riske atılıyor"

İnsan Hakları Derneğine,

Konu; Tekirdağ 1 Nolu hapishane yönetiminin mahpusların hayatına bilinçli olarak kast etmesi hakkında suç duyurusu, görevden alma talebi.

Tekirdağ 1 nolu F Tipi hapishane yönetimi bilinçli olarak tutsakların hayatına malolacak sonuçların yaşanabileceği bir politika izlemektedir. Bunun örneklerinden biride Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ürünleri zararlı- sağlıksız olduğu için teşhir edilen Bayella firmasından olduğu gibi, bu konuda da hapishane yönetimi sorumsuz bir tavırla hakaret ederek, hayatımızı sağlığımızı riske atmaktadır.

Yıllardır piknik kahvaltılık olarak reçel, bal, yağ, sarelle vb dağıtılmaktadır. Bunların değiştirilmesini ve yerine sağlıklı, kaliteli kahvaltılık dağıtılmasını defalarca talep ettiğimiz halde hapishane idaresi ısrarla bunları dağıtmaya devam etmektedir. Bu konuda farklı tarihlerde yazılan (12.11.2011 tarihinde hapishane idaresine, 10.09.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı’na, Savcılık, İnfaz Hakimliğine, TTB’ye, tarım ve gıda bakanlığına 17.03.2011) bazı dilekçelerde sorunların çözülmesini talep ettiğimiz halde hiçbir sonuç alamadık.

Bu çok açık bir biçimde yüzlerce mahpusun sağlığıyla oynama, hayatına kastetmektir. Bakanlıkta teşhis edildiği ve mahpuslara ısrarla bu kahvaltılık ürünlerin dağıtılmaması talebinde bulunulduğu halde idarenin bunu görmezden gelerek hangi çıkar ilişkileri üzerinden bu firmayla anlaştığı, zararlı ürünleri aldığı, dağıttığı araştırılmalıdır.

Böylesine sorumsuzca yaklaşımın bir örneği de 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren kullanılan suyun çamurlu akması ve neredeyse bir hafta devam eden durum karşısında da sergilemiştir. Bu yüzden peş peşe zehirlenmeler yaşanmış, neredeyse etkilenmeyen, rahatsızlanmayan mahpus kalmamıştır. İdare bu durumda bile sorunu yeterince ciddiye almamış, talep ettiğimiz halde bizlere temiz su temin etmemiştir. Zehirlenme vakasının ciddi boyutlara ulaşmasında idarenin temiz su temin etmemesi, yemeklerin yapımında çamurlu suyun kullanılması ve doğru düzgün sağlıklı bilgilendirme yapmaması etkili olmuştur. Hapishane yönetimi kendi personeli için gösterdiği hassasiyeti mahpuslar içinde gösterip gerekli tedbirleri alarak temiz su dağıtsaydı zehirlenme vakasının ciddi boyutlara ulaşmasını engellenebilirdi.

Hapishane yönetiminin bu kadar pervasız olmasının hayatımıza bilinçli bir şekilde kastetmesinin nedeni savcılık, infaz hakimliği, adalet bakanlığı gibi kurumların kendisine arka çıkması, uygulamalarını görmezden gelerek destek vermesidir. Defalarca dilekçeler yazdığımız halde yetkili kurumlar sorunların çözümü için müdahalede bulunmamışlardır. Bu nedenle adını belirttiğimiz yetkili kurumlarda sağlığımıza kasteden uygulamalardan sorumludur ve suç ortağıdır. Eğer yetkili kurumlar idarenin suçuna ortak olmasaydı, idare bakanlıkça ürünleri zararlı- sağlıksız olduğu için teşhir edilen bir firmanın ürünlerini almazdı. Bunda ısrar etmesi yetkili kurumların kendisiyle aynı zihniyette olduğunu bilmesindendir. Bu konuda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 27.12.2011 tarihli 2011/ 2187 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı, yine 11.04.2012 tarih ve 2011/ 2037 sayılı soruşturma, 2012/ 1297 sayılı takipsizlik kararı ve bu kararlara karşı yaptığımız itiraz baş vurusuna Çorlu 2.Ağır ceza mahkemesinin 2012/ 175 sayılı 17.09.2012 tarihli kararıyla talebimizle ilgili verilen red kararları durumun vahametini göstermektedir. İdarenin bu konudaki uygulamasında suç unsuru olmadığı gerekçesiyle başvurumuz bu kurumlar tarafından reddedilmiştir. Göz göre göre bu suç ve suçlular aklanmış, korunmuş, görmezden gelinmiştir. Dolayısıyla hapishane idaresi kadar bu kararları alan savcılık ve Çorlu ağırceza mahkemeside sorumludur, suç işlemiştir.

Sonuç olarak belirttiğimiz gerekçelerden dolayı hapishane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuyor, bütün yetkililerin görevden alınmasını, haklarında dava açılarak cezalandırılmasını, belirttiğimiz konularla ilgili sözlü ifadelerimize başvurulmasını istiyor, bakanlıkça teşhir edilen firmanın/ firmaların ürünlerinin ve sağlıklı olmayan piknik kahvaltılıkların dağıtımına son verilerek yerine talep ettiğimiz açık peynir, reçel, zeytin, yumurta gibi kahvaltılıkların dağıtılmasını talep ediyoruz.

 

1 Nolu F Tipi Hapishane- Tekirdağ

Ayhan Güngör

04.01.2013