Av. Hadice Korkut

AĞIR HASTA VE BAKIMA MUHTAÇ MAHPUSLARA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

Kapatılmak doğası gereği bireye eza ve acı duygusu verir, bireyin kendi hakkında karar verme özgürlüğünün elinden alınması bu acının temelini oluşturur. Hapishaneler ve infaz sistemi kapatılmanın doğasına içkin olan bu acı ve ezayı artırmamalı ve cezalandırma aracına dönüştürülemez. Bu ceza ve eza kapatılmanın mümkün olduğunca hafifletilmeye çalışılan sonucudur, asla kapatılmanın amacı değildir. Bu nedenle Avrupa Cezaevi Kurallarında ‘Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı davranılmalıdır ’der.