Betül Vangölü Kozağaçlı

HAPİSHANELER VE DEVRİMCİ AVUKATLARIN ROLÜ

Türkiye’de avukat olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak, yasada belirtilen koşulları taşımak, altı ay mahkemelerde, altı ay da avukat yanında bir baroya kayıtlı olarak, staj yapmak gerekir. Ardından yemin edilir, cüppe giyilir. Tören sonunda size duvarınıza asmak için "Avukatlık ruhsatı" ve "Avukatlık Kimliği" verilir.

Burada meslekte dönüşüm adı altında sermaye sahibi avukatların bürolarında ücret karşılığı çalıştırdıkları yoksul avukatları sömürmesini hedefleyen projelerden bahsedilmeyecektir. Meslekte dönüşüm, farklı bir sununun konusu olacaktır.