Ertuğrul Kürkçü

Urfa cezaevi, “balık istifi” ceza infaz rejiminin en tipik örneğidir

TBMM İnsan Hakları Komisyonunun hazırladığı Urfa Cezaevi ile ilgili rapora Ertuğrul Kürkçü tarafından verilen muhalefet şerhini yayınlıyoruz.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu hakkındaki muhalefet şerhim aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunarım.

Ertuğrul Kürkçü

Mersin Milletvekili