Ezgi Koman

Çocukları değil cezaevlerini kapatın!

Çocukluk toplumsal bir kurgudur. Her tarihsel dönem kendi çocukluk tanımını oluşturur. Eski Roma’da mal, köle olarak algılanan çocuk Rönesans döneminde minyatür yetişkinler, düzeltilmesi gereken kusurlu varlıklar olarak tanımlanmıştır. 19. yüzyılda tarım alanlarında ya da ev dışında çalıştırılıp ticari bir araç olarak görülmesinin ardından ekonominin tarımdan sanayiye kayması, orta sınıfın gelişmesi, eğitimli insana olan ihtiyacıyla çocukların yeri okullar olmuştur.