İHD İSTANBUL ŞUBESİ HAPİSHANE KOMİSYONU

4 milyon 115 bin metre kare yeni hapishane inşası

Adalet Bakanlığı tarafından Anadolu’nun farklı noktalarında yapımına başlanan cezaevlerinin Afyonkarahisar’daki inşaatında sona yaklaşıldı.
Adalet Bakanlığında farklı şehirlere yapılan biner kişilik 50 yeni cezaevinin inşaatları sürüyor. 15 Temmuz sonrasında kademe kademe gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile alakalı tutuklamalarda ciddi sayıları bulurken, yeni cezaevlerinin inşaatı da olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları çerçevesinde hızlıca devam ediyor.

f 273. Oturma Hasta Tutsak Murat Aktaş Serbest Bırakılsın!

Türkiye tarihine baktığımızda iktidar sahipleri ellerindeki tüm güç ve yetkiyi kullanırken insan hakları, adalet, hukuk ve özgürlükler konusundaki pratikleri hep aynı olmuştur. Toplum ve bireyleri bir taraftan siyasal, sosyal ve kültürel anlamda dışlayıcı, ayırıcı, bölücü politikalarla etkisizleştirmeye çalışırken diğer taraftan da her türlü muhalefet karşısında devletin bütün militarist güçlerini seferber etmişlerdir.

İHD MERSİN ŞUBE BAŞKANI ALİ TANRIVERDİ SERBEST BIRAKILSIN!

BASINA VE KAMUOYUNA

ALİ TANRIVERDİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk,ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

F 242. oturumu: HASTA TUTSAK İRFAN ÖZENKEN SERBEST BIRAKILSIN

Bu gün Galatasaray Meydanında, İHD İstanbul Şubesi cezaevi komisyonu'nun her hafta düzenlediği Hasta Tutsaklar Oturumunda basın açıklamasını Görülmüştür Ekibi'nden Adil Okay okudu. Açıklamayı ve eylem videosunu paylaşıyoruz:

https://www.youtube.com/watch?v=Dx63DtDc-Ow&feature=share

B A S I N A V E K A M U O Y U N A

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane komisyonu olarak 242 haftadır sizlere bu meydanda Türkiye’de hapishanelerde yaşanan gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz.