İHD İst.Şb.Hapishane Komisyonu

“İşkence bedeni incitir, zulüm yüreği acıtır”... Mehmet Karahan

Başlık, Bolu Hapishanesi'nde tutulan Mehmet Karahan'ın komisyonumuza gönderdiği mektubunda yaptığı bir vurgudan alıntı. Vurgunun tamamı şöyle: “ İşkence bedeni incitir, zulüm yüreği acıtır. Anneye zulüm ruhu oynatır. Zulümün hesabı mutlaka sorulmalı, zulüm hesapsız kalmamalı.”
 

Disiplin Cezaları Nedeniyle Mahpusların Şartlı Salıverilme Hakları Gasp Ediliyor

Disiplin cezaları nedeniyle mahpusların infazları yakılarak şartlı salıverilme hakları gasp ediliyor. Katılmadığı bir eylemden disiplin cezası soruşturması devam eden Özgür Karagöl keyfi olarak tahliye edilmiyor.

OHAL ve OHAL sonrasında hapishanelerde gerçekleşen hak ihlallerinden biri olan infaz yakma uygulamalarında belirgin bir artış olmaktadır. Gelinen aşamada bu durum öylesine keyfi bir hal aldı ki, disiplin soruşturması nedeniyle bile tahliyeler engelleniyor. Tekirdağ Hapishanesi'nde bulunan Özgür Karagöl tam da böylesi bir keyfiyetle tahliye edilmiyor.