Temel Demirer

HAPİSHANELERDE SINIRSIZ ŞİDDET, HAK İHLÂLLERİ, BASKI(LAR), YASAK(LAR), KEYFİ ZORBALIK(LAR), İNTİHAR(LAR), HASTA TUTSAK(LAR) VE...

 

 

 

 

HAPİSHANE(LERİN) HÂL(LER)İ

 

 

“DURUM(UMUZ)”

 

ZİNDAN(LAR)IN KAPASİTESİ

 

CEZASIZLIK POLİTİKASI

 

SINIRSIZ ŞİDDET

 

HAK İHLÂLLERİ

 

BASKI(LAR)

 

YASAK(LAR)

 

KEYFİ ZORBALIK(LAR)

 

İNTİHAR(LAR)

 

HASTA TUTSAK(LAR) ZULMÜ

19 ARALIK’IN (C)EZAEVLERİ GERÇEĞİ

I. AYRIM: (C)EZAEVLERİ NEDİR?

II. AYRIM: “HAYATA DÖNÜŞ” KATLİAMI!

II.1) 19 ARALIK’A BİR KAÇ “EK”

III. AYRIM: HÂL(İMİZ) VE GİDİŞAT

III.1) SAYILAR VEYA KAPASİTE

III.2) DEVLET TERÖRÜ VE ŞİDDETİ

III.3) HASTA TUTSAKLAR

III.4) ÇOCUKLAR 

III.5) DEVLET VE (C)EZAEVLERİ

III.6) ÇİFTE STANDART(LAR)

III.7) KEYFİ ZORBALIK

IV. AYRIM: “NE YAPMALI”NIN YANITI: DİRENİŞ

“İÇ GÜVENLİK” İLE ZİNDANLAR: OLAĞANÜSTÜNÜN OLAĞANLAŞ(TIRIL)MASI![*]

“İÇ GÜVENLİK” İLE ZİNDANLAR: OLAĞANÜSTÜNÜN OLAĞANLAŞ(TIRIL)MASI![*]

TEMEL DEMİRER

“İçinde yaşadığımız dünyanın

durumunu göremeyenin

o dünya üzerine yazacak

hemen hiçbir şeyi yoktur…”[1]

 

Sözü uzatmadan ifade edelim: “iç güvenlik paketi”nden zindanlara uzanan totaliter müdahale olağanüstünün olağanlaş(tırıl)masından başka bir şey değildir.

Zeytinliği Zindan Yapan Sistematik Zulme Direnenler

“Eğer kış, ‘Bahar yüreğimdedir’

deseydi, ona kim inanırdı…”[1]

Toplumsal yanını dışlamadan, gerçeğe sarılmış isyanın sözüyle başlayan edebiyat için “Scribere est agere/ Yazmak yapmaktır.”

“Neden” mi? Egemen(ler) yalanların “gerçek” diye dayatılıp, biçimlendirdiği vahşetler(in)e boyun eğmemizi isterken; edebiyatın işi gücü yalanın egemenliğini sorgulamak, kafaları karıştırmak, sorular sokmaktır da ondan…

“MAHSUS MAHÂL”(LER)İN HÂL-İ PÜR MELÂLİ[1]

“Duvarda kaldı gözlerim

Dalmışım.”[2]

‘Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi’nin, “Mahsus mahâl”lerin hâl-i pür melâlini gündemleştiren “Hasta Mahpuslar Sorunu ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu’nun “Çözüm Önerileri”ne yönelik “Üçüncü Oturumu”nun moderatörlüğünü Hasan Gülbahar arkadaşım yönetecekti.

30 yıl zindanda yatan Gülbahar arkadaşım şimdi burada değil, “5.5 yıl daha yatacaksın!” diyen zalimler tarafından tekrar Mersin zindanına kapatıldı…[3]

Bejdar'ın Tutsak Alınamayan Şiirleri

“Şiir hayatın özetidir.”[1]

Bejdar Ro Amed…

Kürt şiirselliğiyle yüklü bu adı ilkin -olasılıkla Amed’de, Kürtleri “te’dip”te kararlı, rejimin sadık bekçisi, dediğim dedikçi, işgüzar bir nüfus memurunun dayatmasıyla kayda geçilmiş Türkçe bir adın yanına parantez içinde çiziktirilmiş olarak gördük, Kürt coğrafyasındaki cezaevlerden birinden gelen zarfın üzerinde…

ZİNDAN(LAR)IN TÜRKÇESİ...

ZİNDAN(LAR)IN TÜRKÇESİ....  ZİNDAN(LAR)IN DİBACESİ... “HAYATA DÖNÜŞ HAREKÂTI... VERİLERLE ZİNDAN(LARIN) GERÇEĞİ...ZİNDANLAR(IN)DAKİ “HÂL VE GİDİŞ”...  YOĞUNLAŞARAK, YAYGINLAŞAN SİSTEMATİK BASKILAR!... ÇIPLAK ARAMADAN TECAVÜZE... KEYFİ ZORBALIĞIN SINIRSIZ ŞİDDETİ... HASTA TUTSAKLAR... ÖZEL BİR ÖRNEK: TEKİRDAĞ... “NİHAYET”

ZİNDAN(LAR)IN TÜRKÇESİ[1]

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER

Burgazada Forumunun Siyasi Tutsaklara Özgürlük Çağrı Metni‏

BURGAZADA FORUMU'NUN ÇAĞRISIDIR:

 

ADALET ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK İÇİN

TÜM SİYASİ TUTSAKLARI ÖZGÜRLEŞTİRELİM!

Artık onuruyla yaşamak isteyen, sömürüyü, zulmü reddeden, özgür bir ülke isteyen herkese reva görülen tek mekanın zindan ve emeğini, değerlerini, insanlığını savunan herkese reva görülen tek süsün kelepçe olmasını, birşeylerin ters gittiğini düşünen, söyleyen herkesin tutsak edilmesini istemiyoruz!

Açlık Grevinde İki Kadın Tutsaktan Zeynep ve Züleyha'dan Mektup Var

sizi direnişimizi destekleyerek sesimize ses olmaya çağırıyoruz...

"Ve işte uçurum bize yaşamak... Bir yanımız Sunî bir "Hayat", bir yanımız yaşam süsü verilmiş intiharlar içinde bir hayat-sızlık ve öte yanımız hakikat özlemiyle yanıp tutuşan, yaşamaya ölesiye bağlı bir yaşam mücedelesi. Bu kıyamet-bu direniş Kaf Dağı'nın ardında ya da Feza'de değil ! Yaşadığımız coğrafyada gözümüzün önünde. İşte gözümüzün önünde uçurum derinliği çelişkilerde yiten nice can... "

Sayfalar