Zahir Kızmaz

"Cezaevinin Ve Hapsetmenin Suçu Engellemedeki Etkisi"

AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIMIZ YAZI ADLİ SUÇLULAR ÜZERİNDEN YAPILAN BİR ARAŞTIRMADIR. POLİTİK TUTSAKLARI KAPSAMAMAKTADIR.

YAZARLA DİL FARKIMIZ OLSA BİLE YARARLANILABİLECEK BİR ÇALIŞMA DİYE PAYLAŞIYORUZ:

Cezaevinin Ve Hapsetmenin Suçu Engellemedeki Etkisi
Zahir KIZMAZ
Özet.:
Bu makale, cezaevi ve hapsetmenin bireyleri ve toplu
mu suç ilemekten ne düzeyde caydırdığı sorunsalı üzerine odaklanmaktadır. Bununla ilintili olarak bir cezalandırılma biçimi olarak hapsetmenin ve dolayısıyla cezaevinin mahkumlar üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.