KOMPLOYLA TUTUKLANANLAR SERBEST BIRAKILSIN İLHAN KAYA VE BARIŞ ÖNAL'A ÖZGÜRLÜK

AKP’nin polisinin demokratik mücadele veren kurum ve derneklere yaptığı baskınlarda komplolarla tutuklanan ODTÜ İnşaat Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi İlhan Kaya ve ODTÜ mezunu İnşaat Mühendisi Barış Önal için başlatılan “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, İlhan Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük” isimli kampanya çalışmaları Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar tarafından ODTÜ’de başlatıldı.

24, 25 ve 27 Eylül 2012 tarihlerinde kampanya afişleri okulun her yerine asılırken 25 ve 27 Eylül 2012 tarihlerinde ODTÜ’de Hazırlık ve Fizik bölümü önünde masa açıldı. Hazırlık bölümünde açılan masalarda yeni gelen öğrencilerle sohbet edildi ODTÜ’yü tanıtan Rehberlik Bültenleri dağıtıldı. Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın mühendislik disiplinini halkın çıkarı için kullanmak isteyen mühendis ve mimarlardan oluştuğu anlatıldı. Emperyalizme bağımlı bizim gibi yeni sömürge ülkerlerde bunun ancak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle birlikte yürütülebileceği söylendi.

Açılan masalarda “Komplolarla tutuklananlar serbest bırakılsın İlhan kaya ve Barış Önal’a özgürlük “ pankartı asıldı. Kampanya bildirileri dağıtıldı. Dağıtılan bildirilerle İlhan kaya ve Barış Önal’ın düzenin istediği gibi bireyci ve kariyerist mühendis olmayı reddettikleri, halkın mühendisi oldukları için tutuklandıkları söylendi. Tutuklama gerekçeleri olarak ise 1 Mayıs’a katılmak, haksız yere İMO’daki işinden atılan Cansel Malatyalı’ya destek vermek, 350 bin kişilik Grup Yorum konserine katılmak, ülkenin dört bir yanına kurulan NATO üslerine karşı eylemlere katılmak, anma törenlerine katılmak olduğu vurgulandı. Barış Önal İlhan Kaya ve komplolarla tutuklanan tüm devrimcilerin serbest bırakılması için “her cumartesi” Yüksel Caddesi’nde 17.00-20.00 arasında yapılan eyleme de çağrıda bulunuldu.

Ayrıca açılan masalarda +İvme ve Yürüyüş dergisi tanıtımları yapıldı çok sayıda dergi satışı gerçekleşti.

Kampanya bildirisi tam metni:

KOMPLOYLA TUTUKLANANLAR SERBEST BIRAKILSIN

İLHAN KAYA VE BARIŞ ÖNAL'A ÖZGÜRLÜK

AKP iktidarı halkın yükselen örgütlü gücü karşısında tüm acizliği ile demokratik kurumlara ve evlere baskınlar düzenliyor. Ülkemizin onurlu, namuslu insanları uydurma gerekçelerle, yaka paça, işkence altında gözaltına alınıyor. 1 Mayıs’a katılmak, Grup Yorum Bağımsız Türkiye konserine katılmak ve konserin tanıtımını yapmak, demokratik eylemlere, basın açıklamalarına katılmak, İMO yönetimi tarafından işinden atılan Cansel Malatyalı’nın yanında olmak tutuklamalara sebep gösteriliyor.

24 Mart 2012 Cumartesi günü Ankara'da birçok dernek ve ev basılarak 9 devrimci işkenceyle gözaltına alınmıştır. Ardından çıkarıldıkları mahkemede mezarlığa gitmek, minibüse, belediye otobüsüne binmek bile suç sayılmış 6 devrimci tutuklanmışlardır. Tutuklananlardan biri de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlhan Kaya'dır.

8-9 Mayıs 2012 tarihlerinde ise 12 ilde demokratik kurumlara ve evlere baskınlar yapılmış, 96 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan 35i tutuklanarak tecrit hücrelerine atılmıştır. 9 Mayıs günü sabah saat 06.00’da +İvme Dergisi Ankara Bürosu da siyasi şube polisleri tarafından basılmış, bazı kitap ve CD'lere el konulmuştur. Aynı gün saat 13.30 sularında ise +İVME DERGİSİ yayın kurulu üyesi İnşaat Mühendisi Barış Önal, +İvme Dergisi Ankara Bürosu’nun bulunduğu sokaktan yaka paça gözaltına alınmış, 11 Mayıs Cuma gece saat 03.30 gibi diğer 6 kişi ile birlikte tutuklanarak Sincan F Tipi (F1) Hapishanesi’ne götürülmüştür.

Yapılan baskınların, gözaltıların, tutuklamaların yasal gerekçeleri yoktur. Tamamen keyfi, hak ve özgürlükler mücadelesi verenleri yıldırmaya yönelik düzenlenen baskınlar, gözaltılar ve tutuklamalardır. Devrimcilerin tutuklanmasını garanti altına almak için de, senaryo yazmış, komplo kurmuşlardır. Amaçları tek bir muhalif ses kalmayıncaya kadar hak ve özgürlükler mücadelesi verenleri bitirmektir.

BAŞARAMAYACAKLAR! Korkuları boşuna değildir. Korkuları örgütlenmemizden, örgütlü duruşumuzdandır. Korkularını daha da büyüteceğiz. Bizler 350 bin kişilik Grup Yorum Bağımsız Türkiye konserine gitmenin, 1 Mayıs'a katılmanın, basın açıklaması yapmanın, adalet istemenin suç olmadığını biliyoruz. Bizler halkın mühendisleri İlhan Kaya ve Barış Önal'ı tanıyoruz. İlhan ve Barış gecekondu mahallelerinde kapı kapı gezmiş, yoksul halka Kentsel Dönüşüm talanını anlatmıştır. İlhan ve Barış AKP'nin KHK saldırısına karşı “AKP Elini TMMOB'den Çek” demiştir. İlhan ve Barış akademik-demokratik mücadele içerisinde en önde yer almıştır. İlhan ve Barış halkın mühendisi olmanın, emekten halktan yana olmanın, anti-emperyalist olmanın toplantı salonlarında, kurultaylarda entelektüel gevezelik yapmakla değil halkın içinde, sahada, kavganın ortasında, meydanlarda olmakla olacağını göstermiştir.

Meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, Devrimci İnşaat Mühendisleri İlhan Kaya, Barış Önal ve diğer arkadaşlarımızı zulmün zindanlarından çekip alacağız. Bizler gözaltına alınarak, tutuklanarak bitiremeyeceğiniz kadar çokuz. Çünkü biz; HALKIZ. Çünkü milyonlarız. AKP’nin yıldıramayacağı kadar yüreklerimiz güçlü, ıslah edemeyeceği kadar bilinçlerimiz net. Çünkü biz; DEVRİMCİYİZ. Çünkü biz; HAKLIYIZ!

İlhan Kaya ve Barış Önal'a Özgürlük!

Mühendisiz, Mimarız Haklıyız Kazanacağız!

DEVRİMCİ MÜCADELEDE MÜHENDİS MİMARLAR

Kaynak: ivmedergisi.com