Hüseyin Gürsoy

Elazığ 2 No'lu Hapishanede Devrimci Tutsaklara Saldırı

Elazığ Hapishanesinde kalan tutsaklardan Cemalettin Gürsoy'un kardeşinin saldırılar hakkında verdiği bilgileri yayınlıyoruz:

BASINA VE KAMUOYUNA

"Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde nde devrimci tutsaklara yönelik hak gaspı baskı ve işkenceye varan uygulamalar devam etmektedir.

Son olarak, 30 Temmuz 2017 tarihinde D- 3 hücresinde tutulan; Ercan BİNAY, Cemalettin GüRSOY ve Mustafa AYTAÇ gardiyanların saldırısına maruz kalıp tek kişilik hücrelere konuldular.