Sadık Almakça

Otuz yıldır tutsak olan Sadık Almakça'dan mektup var

Merhaba Deðerli Adil Abi
    Öncelikle nasýlsýn diyerek hal hatrýný sorayým. Ýyi olmaný diler, selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Deðerli Adil abi uzun zamandýr benden kaynaklý olmayan birtakým nedenlerden dolayý yazýþamadýk. Sana yazamadým, umarým beni anlar, makul anlayýþla karþýlarsýn. Öylece karþýlayacaðýna inanýyorum. Çünkü asla sarsýlmaz bir arkadaþlýðýmýz dostluðumuz var. Hiçbir þey bunun yýkýlýþýna sebebiyet veremez.

22 Yıllık Tutsak Sadık Almakça'dan deneme tadında mektup

“Bir yandan mekanın getirdiği zorluklar öte yandan 22 yıl boyunca, insanlara, dağlara, taşlara, çiçek ve ormanlara duyulan özlemin ruhumun derinliklerinde yarattığı acı. Otuz yıl böylece bedende, ruhta ve tinde derinde yakıcı acılarla geçecek. 22 yılın zindan çilesi o kadar ağır ve çekilmez ki! Buna sözcükler kifayetsiz kalır. Hani çokça söylenir ya, yaşayan bilir ancak…”

SADIK ALMAKÇA

F Tipi kapalı cezaevi  B-23

Hacılar/KIRIKKALE

Merhaba Değerli Adil Abi

Sadık Almakça'dan Mektup Var: "Kendimi dışarısı için hazırlamaya çalışıyorum"

  Sevgili Adil abi bana geçen gün İsviçre'den bir mektup geldi. Nazir Atilla adında bir arkadaşımdı. Üstelik köylümdür. 22 yıldır birbirimizden hiç haberimiz bile yoktu. Baktım ki mektubunda; Adil Okay abiye mektup yazıyorsun o da sitede yayınlıyor. Adresini de oradan aldım ve sana yazdım diyor. Ayrıca Londra'daki ve Almanya'daki arkadaşlarım da aynısını söylediler. Bundan dolayı sana ayrıca teşekkürlerimi bildiriyorum. Nazir benim çocukluk arkadaşımdı. Birlikte çobanlık yaptık, tarlada yolma işlerinde çalıştık.