456. F Oturumu: 19 Aralık'ı unutmadık

                                                   19 Aralık 2020
 BASINA VE KAMUOYUNA

19 ARALIK KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!
WERNİCKE- KORSAKOFF’lu MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN!

19 Aralık 2000 tarihinde, F/ Hücre Tipi hapishanelere geçişi sağlamak için 20 hapishanede aynı anda başlatılan ve 4 gün süren operasyon sonucunda 30’u mahpus 2 si asker 32 insan hayattan koparıldı, yüzlerce mahpus kalıcı hasarlar bırakacak şekilde yaralandı. Operasyon adı altında işlenen bu insanlığa karşı suçun sorumluları  hakkında açılan davalarda zamanaşımı ve beraat kararları verilerek cezasızlıkla korundular.  Halen devam eden Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki saldırıya ilişkin dava da sürüncemede bırakılarak aynı akibete uğratılmaya çalışılıyor. 
Ülkeyi yönetenlerin, 1996 yılından itibaren uygulamaya konulmaya çalışılan hücre tipi hapishaneler ve bir işkence yöntemi olan tecride karşı mahpusların direncini bu katliamla  kırma planını bir yıl öncesinden yaptıkları, bir hafta öncesinde de operasyona start verdikleri,  dava dosyalarına gelen gizli belgelerden ve sanık anlatımlarından ortaya çıktı. Mahpuslar, katliam saldırısı sonrası götürüldükleri F tipi hapishanelerde de sistematik  ağır  tecrit ve işkenceye tabi tutuldular. 
Hücre tipi hapishanelerin açılmaması, bu hapishanelerin dayanağı olan Terörle Mücadele Yasası’nın ve 3.protokolün kaldırılması talebi ile 20 ekim 2000 tarihinde başlatılan,  katliam  sonrasında ise F Tipi hapishanelerin kapatılması,  tecrit uygulamasının sonlandırılması, işkencenin son bulması talebi ile  sürdürülen açlık grevi ve ölüm oruçlarında 107 mahpus yaşamını yitirdi, beş yüzün üzerinde mahpus Wernicke Korsakof sendromuna yakalandı ve yaşamlarını sürdürebilmek için düzenli tedavi ve desteğe ihtiyaç duyar hale geldiler. 
Bu tedavi ve yaşam desteği ihtiyacı hapishane koşullarda sağlanamadığından, hapishanede kalamayacaklarına dair raporlar verilerek serbest bırakılan mahpuslardan birçoğu, sağlık durumlarında ve ihtiyaçlarında değişiklik olmadığı halde yeniden tutuklanarak hapishaneye konuldular
Bugün ağır hasta listemizde de yer alan 31 Wernicke Korsakof’lu mahpus, sağlık ve yaşam hakları hiçe sayılarak  halen hapishanede tutulmaktadırlar. 
Bu mahpuslardan 47 Yaşındaki Kemal Gömi, ağır şizofreni teşhisi konulduğu,  ziyaretine giden aile üyelerini bile tanıyamadığı, öz bakımını yapamadığı için takibini yapan hastane tarafından hakkında  11 kez “hapishanede kalamaz” raporu  düzenlenmiş olmasına rağmen  halen Bolu F Tipi Hapishanesi’nde tek kişilik bir hücrede tutulmaktadır.
54 Yaşındaki Kemal Özelmalı, tek başına kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve hapishanede olduğunun bile farkında olmadığı için “hapishanede kalamaz “ raporu verildiği halde halen Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutulmaktadır. 
44 Yaşındaki Aslıhan Gençay, Wernicke Korsakof dışında ileri derecede migren, kronik astım, kalp damar hastalığı, rahim içi kitle, kanama rahatsızlıklarına rağmen halen Kayseri- Bünyan T tipi Hapishanesi’nde tutulmaktadır.
M. Ali Çelebi, Wernicke Korsakof’a bağlı ileri derecede şizofreni tanısı konmuş,  öz bakımını yapamayacak durumda olmasına rağmen  halen Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulmaktadır.
Ağır hasta mahpus listemizde yer alan Wernicke Korsakof’lu mahpuslar ; Abdullah Kalay, Aslıhan Gencay, Bekir Şimşek, Cengizhan Pilaf, Ergül Çiçekler, Fikret Kara, Hasan Tahsin Akgün, İnan Çoban, İnan Gök, Kamil Turanlıoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Mesut Deniz, Sami Özbil, Selman Özcan, Sevgi Saymaz, Sinan Akbayır, Tarkan Uğurlu, Taylan Balatacı, Zeynel Karabulut, Hüseyin akış, Mustafa Gök, Orhan Atalay, Talat Şanlı, Yusuf Kenan Dinçer, Özgür Çelik, M. Deniz Güzel, Kemal Gömi, Kemal Ertürk, Kemal Özelmalı, Süreya Bulut, Serpil Cabadan serbest bırakılsın , sağlık ve yaşam hakları korunsun. 
19 ARALIK KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTTUIRMAYACAĞIZ! ! 
HASTA MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN!
WERNİCE KORSAKOFLU MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN!
TECRİT ÖLDÜRÜ DAYANIŞMA YAŞATIR!
            

İnsan Hakları Derneği 
İstanbul Şubesi 
Hapishane Komisyonu

İlişkili İçerik