Hasta tutsaklar için...

Ankara TKMP bileşenleri 29 Ocak'ta TBMM başkanı Cemil Çiçek ile hasta tutsaklara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi

Hasta tutsaklar için Cemil Çiçek ile görüşüldü!

Ankara TKMP bileşenleri olarak 29 Ocak'ta TBMM başkanı Cemil Çiçek ile hasta tutsaklara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik.

Saat 15.30'da TBMM Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmeye TKMP bileşenleri, tutsak aileleri ve ÇHD'li avukatlar katıldı.

Görüşmeye İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel refakat etti.

Toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürdü.

Meclis Başkanı Çiçek katılımcıları dinledi ve not aldı. Kendisine dosya halinde sunulan raporu Adalet Bakanlığı'na ileteceğini belirtti.

Kan Kanseri hastası tutsak Mürteza Dal'ın babası da toplantıda söz alarak oğlunun sağlık durumundan bahsetti ve taleplerini iletti.

Görüşmede;

- 19 Aralık 2000'den 19 Aralık 2013 tarihine kadar her yıl düzenli olarak ortalama 200'ü aşkın hasta mahpusun yaşamını yitirdiğinden;

- Hasta mahpusların "rahatsızlıkları ve yaşamını cezaevi koşullarında idame ettiremeyeceklerine ya da cezalarının tedavi sürelerinin sonuna kadar ertelenmesine" dair taleplerinin kabul görmediğinden;

- Son süreçte kamerayla gözetleme başta olmak üzere tecrit ve treatman koşullarından ötürü yaşanan mağduriyetlerden;

- Ağır hasta mahpusların durumundan;

- Hastalıklarından ötürü tahliye ya da ceza ertelemesi talebinde bulunan 470 tutsağın yanlızca otuz yedisinin talebinin kabul gördüğünden. Diğer hasta mahpusların taleplerinin ya Adli Tıp Kurumu'ndan ya da Adalet Bakanlığı'ndan geri çevrildiğinden ve bunun keyfi bir uygulama olduğundan;

- Kadın tutsakların gerek görüş zamanı gerekse tedavi ihtiyaçları olduğunda onursuzca aramaya tabi tutulduğundan;

- Avukat görüş hakkının kısıtlanmasından ve engellenmesinden

- Cezaevi idarelerinin keyfi tutumlarından;

- Yaşam hakkı kısıtlamalarından;

- Yine son dönem Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerinden ve keyfi uygulamalardan;

- Sürgün sevklerden ve disiplin cezalarından;

- İdari cezalardan ötürü gerçekleşmeyen tahliyelerden ötürü doğan tutsakların talepleri iletildi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı, Adli Tıp Kurumu'nun ve cezaevleri yönetimlerinin şu an denetime tabi tutulduğunu, ilgili komisyonun incelemelerine devam ettiği, sunduğumuz raporun Adalet Bakanlığı'na iletileceğini, kendilerinin yasayı çıkardıkları ancak uygulamada gerek keyfi olarak gerekse kontrol dışı davranıldığını ve bu sorunların muhattabı olan Adalet Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmenin ardından mecliste bir basın açıklaması yapıldı.

Kaynak: alinteri.net