Hasta tutuklular Meclis gündeminde

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, cezaevlerinde tedavileri yapılamayan, ağır hasta Hediye Aksoy ile Fatma Toksoy’un neden tahliye edilmediğini Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e sordu.
 
Tüzel ayrıca şüpheli asker ölümleri konusunda Meclis’in araştırma yapmasını da istedi. Tüzel, soru önergesinde, ağır hasta olan 253  mahpusun cezaevlerinde ölüme terk edilerek, yaşam hakkının korunması yükümlülüğünün ihlal edildiğini belirtti. Bakırköy Ceza ve Tutukevi’nde bulunan görme engelli ve kanser hastası Hediye Aksoy ile kalp hastası Fatma Toksoy’un sağlık durumlarının çok ağır ve cezaevinde kalmalarına uygun olmadığını belirten Tüzel,  “Tek başına yaşayamayacağı sağlık raporuyla belgelenmiş hastalıklara sahip bu kişilerin salıverilmemesinin sebebi nedir?” diye sordu. ...
 
Tüzel şu sorulara da yanıt istedi: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Hediye Aksoy’a yüzde 80 görme problemi, yüzde 20 opera meme kanseri raporu verildiği halde neden tahliye edilmemiştir?Ülkemizde tıbbi ve teknik donanımları, akademik kadroları yeterli olan üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin raporlarının dikkate alınmamasının sebebi nedir? Bu konuda, Adli Tıp Kurumu’nun güvenilirliğinin tartışılması  göz önüne alındığında herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır? Hastalık bakımından Hediye Aksoy ve Fatma Toksoy ile aynı durumda bulunan ve ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin tedavilerine cezaevleri dışında devam etmeleri için Bakanlığınızca yapılan çalışma ne zaman sonuçlanacaktır?
 
ASKER ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILSIN
Tüzel, şüpheli asker ölümlerinin araştırılması için de Meclis Başkanlığı’na önerge verdi. Araştırma önergesinin gerekçesinde, yaşam hakkının temel insan hakkı olduğu ve devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirten Tüzel, son 10 yılda, 934, Kasım 2012 itibariyle 43 askerin intihar ettiği açıklamalarına atıf yaptı. Tüzel, “Evrensel insan hakları çerçevesinde, yaşam hakkının yasanın koruması altında olması ilkesinden hareketle, zorunlu askerlik görevini yürütürken gerçekleşen şüpheli asker ölümlerinin nedenlerinin ve devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi ve zorunlu askerlik sırasında ölümlerin nedenlerinin tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesini” istedi. Tüzel, bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının denetim çalışmaları bakımından çok önem taşıdığına dikkat çekti.
 
(EVRENSEL)

 

İlişkili İçerik