İHD cezaevleri raporu: Ayakta sayım, çıplak arama, hücre cezası..

Perşembe, 5 Nisan, 2018

İHD Adana Şubesi, Çukurova çevresindeki cezaevlerinde tespit ettikleri hak ihlallerinden oluşan raporu kamuoyuyla paylaştı.

İHD Adana Şubesi, Çukurova çevresindeki cezaevlerinde tespit ettikleri hak ihlallerini rapor olarak basınla paylaştı. İHD Şube binasında düzenlenen basın toplantısı ile Tarsus Cezaevi, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi, Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi ve Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yapılan görüşmelerden çıkan hukuka aykırı, suç sayılan insani olmayan uygulamalara dikkat çekildi.

İşkence ve hak ihlalleri iddialarına ilişkin ivedilikle soruşturma açılmasını isteyen Şeker, "Raporda ve şikayet başvurularında darbedildiğini bildiren mahpusların can güvenlikleri sağlanmak koşuluyla sağlık raporlarının aldırılması, tüm şikayetçilerin mağdur, müşteki sıfatıyla bilgi ve görgüsüne başvurulmak suretiyle yaşanan darp, işkence ve hakaret suçlarının ve sorumluların cezaevi kamera kayıtları da incelenmek suretiyle tespit edilmesi, cezaevi koşullarının düzeltilmesi gerekir” dedi.

Siyasi koğuşlardaki mahpuslara yönelik olarak ayakta ve askeri düzende sayım yapılmasının dayatıldığı, itiraz edenlerin tartaklanıp, darbedildiği, işkenceye maruz kaldığının bildirildiği, bazılarının vücutlarında darp izlerinin gözlemlendiği, tutukluların hakaretlere maruz kaldığı aktarıldı.  Cezaevine ilk kabulde veya sevkler sırasında mahpusların çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını aktaran Şeker, açıkça kanuna aykırı bu uygulamalara verilen insani tepkiler, mahpuslara haksız ve hukuka aykırı olarak hücre cezası, aileleriyle görüşme yasağı, telefon yasağı ve mektup yasağı gibi disiplin cezalarının verildiği, bu cezalara karşı itirazların ise hiç dikkate alınmadan İnfaz Hakimliklerince reddedildiğinin tespit edildiğini, bu cezalar ile şartlı tahliyelerinin ötelendiğini  söyledi.

'Eşyalarına el konuyor, verilmiyor'

Yemeklere şap katıldığı iddiasını paylaşan Şeker, "İddiaların gerçek olması halinde hormon dengesizliğine yol açtığı, özellikle kadın mahpuslarda adet düzensizliğine ve kıllanmaya yol açacak düzeyde sağlık sorunlarının ortaya çıkacağını söyledi. Mahpusların aileleri tarafından getirilen eşyalarına el konulduğunu, kendi özel eşyası olan kitap, dergi ,günlük ve defterlerine de el konulduğunu ifade eden Şeker, “Gazete ve kitapların verilmediği veya sınırlı sayıda verildiği, bu şekilde bilgi edinme, haber alma haklarının ihlal edildiği, mahpusların dış dünya ile ilişkilerinin kesilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir” dedi.

'Çocukların ihtiyaçları karşılanmıyor'

Bazı mahpusların avukat görüşüne çağrılma bahanesiyle avukat görüş kabininde İstihbarat elemanlarının tehdit ve baskı ile mahpusların bir kısmına itirafçılık dayatıldığını dile getiren Şeker, Mahpusların hastane sevklerinin geç yapıldığı veya hiç yapılmadığı, yapılırken de kelepçeli şekilde muayene edilmek istendiklerini aktardı. Çocuklarıyla cezaevinde bulunan kadın mahpusların bebekleri için temel gıda ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını ifade eden Şeker çocukların temiz havalandırma imkanından ve çocuklar için geniş yaşam alanından yoksun olduklarını söyledi.

'Kötü koşullar açlık grevlerine neden oluyor'

Aynı hak ihlalleri nedeniyle Ceyhan Cezaevinde 9 mahpusun 40 gün boyunca süresiz açlık grevine girdiğinin tespit edildiğini söyleyen şeker, “Bugün itibarıyla cezaevi idaresiyle yapılan görüşme neticesinde sonlandırılmıştır. Yine aynı sorunları yaşayan Tarsus T Tipi Cezaevinde kadın mahpusların ve 15 erkek mahpusun  süresiz açlık grevine girdiği ve halen bu açlık grevinin devam ettiği tespit edilmiştir” dedi. Açlık grevi yapanlara yetersiz sıvı ve vitamin ilaçlarının verildiğini dile getiren Şeker, açlık grevi yapanların bir koğuşta diğerinden tecrit edilerek bakımlarının yapılmasının engellendiğini söyledi.

'Avukatlık mesleğini de engellemeye çalışıyorlar'

Birçok cezaevinde hukuka aykırı olarak başlatılan ancak; sonradan vazgeçilen avukat görüşme odasında kamera kaydı ve infaz koruma memuru gözetiminde avukat mahpus görüşmesinin Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde devam ettirildiğini dile getiren Şeker, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğinin tamamen keyfi hareket ettiğini söyledi. Tutukluların olduğu gibi kendilerinin de cezaevinde hak ihlalleriyle karşılaştıklarını belirten Şeker, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutukluyla yapılan görüşme sırasında avukatın kartvizitini tutukluya vermek isterken gardiyan tarafından engellendiğini söyledi. Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde  avukat görüşü ortamının avukatlık mesleğinin onuruna yaraşmadığını aktaran Şeker, savunma hakkının ihlal edildiğini ve bu uygulamaya son verilmesini istedi. Şeker, tutukluların ceza içinde ceza yaşadığını belirterek, hayatlarının çekilemez hale geldiğini söyledi. Şeker, cezaevlerinde insancıl hukukun hayata geçirilmesini istedi. 

İlişkili İçerik