İHD tek tip elbiseye karşı her ay gerçekleştirdiği eylemin 4.sünü yaptı.

Perşembe, 7 Haziran, 2018

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tek tip elbiseye karşı her ay gerçekleştirdiği eylemin 4.’sünü yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tek tip elbiseye (TTE) OHAL sürecinde “yasal” bir nitelik kazandıran 696 sayılı KHK’nın iptali istemiyle her ay gerçekleştirdiği eylemin 4.’sünü bugün yaptı.

Galatasaray Meydanı’nda saat 18.30’da yapılan eylemde “Tek tip elbise işkencedir! / İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu” yazılı pankart açıldı.

“Tek tip elbiseye hayır!”, “İnsan haklarıyla insandır!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!” sloganlarının atıldığı eylemde basın metnini Hapishane Komisyonu bileşeni Hatice Onaran okudu.

24 Aralık 2017’de çıkarılan, yönetmeliği çıkarılmadığı için uygulama hala sokulmayan TTE’nin gündemde durduğunu vurgulayan Onaran, hapishanelerde saldırıları ve mantığını şöyle anlattı:

“Menemen R Tipi Hapishanesinde tedavi yani yaşama hakkı için açlık grevine giden 4 ağır hasta mahpustan biri olan Exmede Xemi’nin mektubunda anlattıklarıdır.

Açlık grevindeyken, hapishane idaresi onların yakın hücrelerine IŞİD’lileri yerleştirmiş ve gece-gündüz müzik yayını bahanesiyle işkence haline gelen gürültü yapmıştır. Açlık grevinin bitirilmesi için sözde bu mahpusların talepleri kabul edilmiştir. Ancak verilen sözün neticesinde tekerlekli sandalyeli Exmede Xemi ve iki eli de olmayan Ergin Aktaş aynı hücreye konmuştur. Yani tek başına yaşamını idame ettiremeyecek iki insan aynı hücreye konmuştur. Bu insanların tedavi hakları bir yana asgari insani hakları bile gasp edilmiştir. Tüm bunlar da göstermektedir ki iktidarın politik mahpuslara yönelik yaklaşımı her zaman kin ve nefret içeren ve insan hak ve özgürlüklerinden uzak bir yaklaşımdır.”

Onaran konuşmasının devamında hapishanelerde politik mahpuslara keyfi olarak verilen disiplin cezalarının tecriti daha fazla derinleştirdiğini ve infaz yakmaya neden olduğunu belirterek “Biz insan hakları savunucuları olarak diyoruz ki, 696 sayılı KHK iptal edilmeli, hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamalara son verilerek tecrit işkencesi ortadan kaldırılmalıdır. İktidara bunu yaptıracak temel güçlerden birinin de dışarıda yükseltilecek ses olduğunu biliyoruz. Israrla taleplerimizi seslendirmeye devam edeceğiz. Çünkü insan haklarında ısrar, insan olmakta ısrardır” dedi.
İstanbul (05.06.2018)