Tek Tip Elbiseyi yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK iptal edilsin.

Çarşamba, 5 Aralık, 2018
BASINA VE KAMUOYUNA
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak, bugün 10. defa yetkililere sesleniyoruz:
696 sayılı KHK iptal edilsin!
İnsan haklarının niteliğinde yer alan en temel özellik insan onurudur. Bu yüzden insan onuruna aykırı her türlü uygulama, eylem ve davranış işkencedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası yasalar sürekli insan onuruna atıfta bulunmakta ve buna aykırı davranılmaması gerektiğini söylemektedir. Ancak tüm bunlara rağmen gelinen son noktada hem ülkemizde hem de dünya genelinde deyim yerindeyse insan hakları ve onuru ayaklar altına alınmaktadır. Bunun en somut örneği ise 2 yıllık Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Zira bu KHK ile birlikte mahpuslara “Tek Tip Elbise” giydirilme zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır.
Hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir insana Tek Tip Elbise giydirilemez, bu bir işkencedir. İktidar, mahpusları yani içerdekileri, onların iradesi dışında zorla aynılaştırmaya ve onlar üzerinde bir kontrol kurmayı hedefler. Bu aynı zamanda toplumun geriye kalanları yani dışarıdakiler için de bir gözdağıdır.
Tek Tip Elbise nereden bakılırsa bakılsın, tamamen intikam saiki taşıyan bir uygulamadır. Sadece siyasi mahpuslara giydirilmesinin planlanması da bunun en açık göstergesidir. Çünkü Tek Tip Elbise, mahpusun kendisini hem kendi gözünde hem de başkalarının gözünde suçlu hissetmesini, onurunun kırılmasına, psikolojisinde kapanması çok zor olan derin yaraların açılmasına yol açacaktır. Bununla beraber mahpus kendisine olan öz saygısını da yitirecektir.
Mahpus bu kendisine zorla giydirilmesi planlanan Tek Tip Elbiseyle, aslında iki kere cezalandırılmaktadır. Hem hapiste özgürlüğü kısıtlanmakta hem de onur kırıcı bir davranışa maruz kalmaktadır. Tek Tip Elbise tüm bunların yanı sıra, ayrıca lekelenmeme, adil yargılanma ve masumiyet karinesine de aykırıdır. Bu uygulama hem hukuka hem de insan haklarına aykırıdır.
Türkiye’nin Tek Tip Elbise ile olan tanışıklığı yeni değildir. 1980 Askeri darbesinden sonra da mahpuslara tek tip elbise giydirilmeye çalışılmıştır. Ancak daha sonrasında güçlü bir direniş neticesinde bu insanlık ayıbı uygulamadan vazgeçilmiştir.
2018 yılında da, 696 sayılı KHK için daha ilk günden itibaren mahpuslar bedeli ne olursa olsun bu elbiseleri giymeyeceklerini söylemişlerdir.
Biz de insan hakları savunucuları olarak tek tip elbisenin ve insan onurunun ayaklar altına alınıyor olmasının karşısında durmaya devam edeceğiz. Tüm duyarlı kamuoyunu da bu vahim ve insanlık dışı uygulamaya karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Tek Tip Elbise işkencedir, insan onurunu ayaklar atına alır, mahpusu kimliksizleştirir, kişiliksizleştirir, aşağılar, psikolojisinde derin yaralar bırakır… Bu maddenin kalıcı hale gelmesine izin vermeyelimMahpuslarla ilgili tek gündem ne yazık ki Tek Tip Elbise değildir. Son zamanlarda mahpuslara yönelik işkence, kötü muamele, ayakta sayım, tekmil dayatması, disiplin cezaları, iletişim yasakları, çıplak arama, süngerli odalara kapatma ve daha fazlası günden güne artmaktadır.
Mahpuslara insanlık dışı tecrit uygulamalarına son verilsin! Hapishane koşulları düzeltilsin, Tek Tip Elbiseyi yasalaştıracak olan 696 sayılı KHK iptal edilsin.
İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR!
TEK TİP ELBİSEYE HAYIR!
TECRİT ÖLDÜRÜR, DAYANIŞMA YAŞATIR!
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İST. ŞB. HAPİSHANE KOMİSYONU