21-22 Mayıs Konferans Programı: Hapiste Yabancı, Engelli, LGBTi olmak

Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak

21-22 Mayıs 2015, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Konferans programını indirmek için tıklayın: CİSST Özel İhtiyaç Sahibi Mahpuslar Konferansı Programı – 21-22 Mayıs ’15

Program

21 Mayıs 2015

Açılış

10.00 – 11.00

Zafer Kıraç (CİSST Yönetim Kurulu Başkanı) – “Depo Mu, Hapishane Mi?”

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (Dekan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Müdür, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi) – “Hapishanede Olmak, Hapishanede İnsan Olmak”

1. Oturum: Üniversite ve Sivil Toplum, Hapishanelere dair neler yapabilir?

11.15 – 12.30

Doç. Dr. Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) – Üniversite – Hapishane İlişkisi: Suç Araştırmalarının Ötesine Geçilebilir mi?

Av. Cem Sinanoğlu – Üniversiteden Hapishaneye, Hakların Anlatımı: Hukuk Kliniği Deneyimi

Sergio Bianchi (Agenfor Italia) – Agenfor Italia ve İtalya’da Hapishanelerdeki Çalışmalarımız

2. Oturum: Mahpuslar ve Haklar

13.30 – 15.00

Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Anayasa Mahkemesi’nin hapsedilen haklarına yaklaşımı

Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Özürlü mahpuslar (AİHM ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yapılan başvurular)

Mustafa Eren (CİSST) – İşçi Mahpuslar

Marta Roversi (Agenfor, CİSST) – Yabancı Mahpuslar ve Eğitim Hakkı: İtalya Hapishanelerinde Öğretmenlerin Deneyimleri

3. Oturum: Hapishanede Engelli Olmak 15.15– 16.45

Emanuele Goddi (PID, İtalya) – Engellilik ve Hapishane: Roma’dan “Rebibbia” Örneği

Süleyman Akbulut (TOHAV) – İtalya ve Türkiye’de Engelli Mahpuslara Dair Gözlemler

Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – AİHM Kararları Işığında Ceza İnfaz Sisteminde Engelli Bireylerin Haklardan Yararlanması

Berivan Korkut (CİSST) – Türkiye Hapishanelerinde Engelli Mahpusların Güncel Durumu

22 Mayıs 2015

1. Oturum: Hapishanede LGBTİ Olmak ve STÖ çalışmaları

10.00 – 11.15

Hilal Başak Demirbaş (CİSST, SPoD) – LGBTİ Mahpusların Güncel Durumu

Selin Berghan (Kaos GL ve Pembe Hayat) – Trans mahpusların ihtiyaçları, transların hapishane şartlarının iyileştirilmesine dair öneriler

Leila Daianis (Libellule) – İtalya’da LGBT mahpuslar ve STÖ çalışmaları: sorun, çözüm, iyi örnekler ve işbirliği

2. Oturum: Hapishanede LGBTİ Olmak, gözlem ve deneyimler

11.30 – 12.30

Av. Rozerin Seda Kip (SPoD) – LGBTİ Mahpus Olmak: İtalya’dan Gözlemler, Türkiye’den Örnekler

Rosida Koyuncu (Hevî LGBTİ) – Hapishane deneyimleri ışığında LGBTİ bireylerin hapishanedeki sorun ve ihtiyaçları.

Coşkun Yanat (LİSTAG) – LGBTİ mahpus olmak – Maltepe Hapishanesi Deneyimi

3. Oturum: Hapishanede Yabancı Olmak

13.30 – 15.00

Vincenzo Scala (Antigone, İtalya) – Sürekli Acil Durum: İtalya Hapishanelerinde Göçmenler

Av. Arın Gül Yeniaras – Türkiye Hapishanelerinde Yabancı Olmak ve Uluslararası Mevzuattan Öneriler

Zeynep Çukadar (Metris 2 Nolu T ve R Tipi CİK) – Yabancı Kadın Mahpuslar, Anneleriyle Kalan Çocuklar ve Bakırköye Hapishanesi’nden bir iyi örnek: Dans Ekibi

Zeynep Alpar (CİSST) – Yabancı, Hasta ve Mahpus: Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde yaşamak veya yaşayamamak

4. Oturum: Hapishane Sisteminin İyileştirilmesi İçin Öneriler ve İyi Örnekler

15.15 – 16.45

Zafer Kıraç (CİSST), İzleme Kurulları Ne İşe Yarar?

Mustafa Eren (CİSST) – İyileştirme yaklaşımlarına sistemsel bir eleştiri denemesi

Emanuele Goddi (PID, İtalya) – Hapsetmekten Başka: Roma Belediyesi’nin mahpuslara sunduğu alternatif, “Yarıyol Evi”

Eva Tanz, Ayşegül Algan (CİSST) – Engelli, Yabancı ve LGBTİ Mahpuslar İçin Uluslararası Uygulamalardan Öneriler

İletişim: CİSST 0212 293 69 82, [email protected]

Kaynak: ozelihtiyaclimahpuslar.wordpress.com

İlişkili İçerik