Roza Yaruk'tan Mektup Var

ROZA'DAN MEKTUP

Darbeler ve barışa şahitlik eden bir eylül gününde, henüz ailemin göçe zorlanmadığı Silvan topraklarında bir Kürt ve kadın olarak dünyaya geldim.
Yaşamla daha güçlü mücadele etmem gerekeceğinden olsa gerek, Roza adını almışım.Yaşamla tanıştıkça, adımı kimden miras kaldığını öğrenmem beni Rosa LUXEMBURG ve arkadaşlarının açtığı yolda yürümeye ve yeni yollar keşfetmeye yöneltti.

Kendimi ifade edebileceğim yeni bir dile ihtiyaç duyarken, keşfe çıktığım bu yolculukta ilk durağım sinemayla tanışmak oldu. Sinema alanında, kadın bakış açısıyla olgunlaşacak her ürünün, yaşama kadın rengini katacağını düşünerek, Mersin Üniversitesi Sinema Bölümünü ” Türkiye Sinemasında Kadının Sunum Biçimi” başlıklı bitirme tezimle tamamladım.

Teoride öğrendiklerimi yaşama katma arayışındayken, adını aşk ve bereket tanrıçasından alan İştar Kadın Danışma Merkeziyle tanıştım.Kadına yönelik şiddetin yüzde bindörtyüz arttığı, her gün 5 kadının öldürüldüğü, şiddetin yaşamın her alanında meşrulaştırıldığı bir tarihe sessizce şahitlik etmenin, suça ortaklık olacağı bilinciyle İştar Kadın Danışma Merkezindeki gönüllü çalışmalarım, Basın Danışmanı sorumluluğu ile resmileşti.

İştar olarak Enki zihniyetine karşı başlattığımız mücadeleyle kadında çalınan tüm değerleri yeniden inşa etmek için bir alan yaratmaya çalıştık.
Tarih boyunca cadı ve büyücü yakıştırmasıyla yakılıp, yok edildiğimizi kendimize hatırlatarak, evlerden sokaklara, sokaklardan alanlara çıktık.

Şimdi erkek egemen zihniyetin ördüğü duvarların arkasına kapatılarak susturulmaya çalışıyoruz.
İştar Kadın Danışma Merkezi ve ona bağlı olan Sığınma Evi çalışanları ( Koordinatör, Basın Danışmanı, Sosyolog, Sekreterya ) bugün öğreniyoruz k, 25 Eylül 2012 KCK operasyonu ile tutuklanmamızın ardından İştar Kadın Danışma Merkezi ve Mersin’de 9 kurum için kapatılma isteminde bulunulmuş. Türkiye’de kadın sığınma evlerinin sayıları sınırlıyken, kadın hareketinin uzun soluklu mücadelesi sonucu elde edilmiş bu alanların kapatılmak istenmesi bizi kaygılandırıyor.

10 Nisan 2013 tarihinde Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davanın tüm sivil toplum örgütleri ve duyarlı kişilerin sahiplenerek takipçileri olmalarını umuyoruz.

Tutuklu İştar çalışanları adına
İştar Kadın Danışma Merkezi 
Basın Danışmanı

Roza YARUK

Tutuklu İŞTAR Kadın Danışma merkezi çalışanları

Koordinatör : Besime Gülhan YAĞ
Basın Danışmanı :Roza YARUK
Sosyolog :Menice ÜRÜN
Sekreter :Nazan DÜNDAR

Karataş Kadın Cezaevi 
Karataş/ ADANA

İlişkili İçerik