Şakran Kadın hapishanesinden Roperi dergisi için kitap isteği

Şakran Kadın hapishanesinde Roperi adlı dergiyi çıkaran kadın tutsaklar "Edebiyatta Kadın" konulu kitap (veya dergi) istiyor.

Kitaplar için adres: Sibel Mustafaoğlu Şakran Kadın kapalı Ceza İnfaz Kurumu, A4, Aliağa/İzmir

İlişkili İçerik