Hüsnü Öndül

Hapiste yaşam hakkı ve özgürlükler

"TİHV’nin Cizre temsilcisi sevgili hekim arkadaşımız, insan hakları savunucusu Dr. Serdar Küni 4 aydır tutuklu. İHD’nin Mersin Şube Başkanı değerli insan hakları savunucusu arkadaşımız Ali Tanrıverdi hapiste…(...)  Benimsenmeyen düşüncenin sahipleri hapiste. Avukatlar hapiste. ÇHD Yöneticisi Avukat Barkın Timtik’i, hapisteki avukatları temsilen anmak isterim. Yargıçlar hapiste. Yargıçlar Sendikası Başkanı Yargıç Murat Arslanı’ı anmak isterim."

Hüsnü Öndül

***

MAHPUS HAKLARI

Mahpusların sorunlarının çözümü konusunda Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’na bütüncül yaklaşarak çözümler düşünmek gerekir. Meseleye hak temelli yaklaşım şarttır.

İki kavram var. İnsan onuru ve hakikati bilme hakkı. Mahpus hakları açısından önemli olduğu düşüncesindeyim. İlki insan onurudur.

Hasta mahpuslar

Hangi durum ve koşulda olursa olsun insan hastaysa tedavi edilmelidir. Söz konusu olan cezaevindeki insansa açıklama yapmayı, eylemde bulunmayı, kamuoyu oluşturmayı gerekli kılıyor bu durum. Evet, cezaevinde de insanın yaşam hakkı, sağlık hakkı ve işkence görmeme hakkı var. İnsan hakları kuruluşları sürekli izliyor hapishaneleri. İHD “Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İhlal Raporu”nu 14 Ağustos’ta açıkladı. TİHV de “Hasta Mahpusların Durumlarına Dair TİHV Görüş ve Açıklaması” başlıklı bir açıklama yaptı 26 Ağustos tarihinde.